Ο ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης θέλει επανίδρυση δημόσιου φορέα για το βιβλίο!

Με αφορμή τη 14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το τμήμα πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης επισημαίνει τα παρακάτω:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

Επανίδρυση δημόσιου φορέα υλοποίησης εθνικής πολιτικής βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) που μεταξύ των άλλων θα εξασφαλίζει την ουσιαστικότερη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων, η λειτουργία του ως παρατηρητηρίου του βιβλίου και της εκδοτικής αγοράς, η προώθηση της ελληνικής λογοτεχνικής και δοκιμιακής παραγωγής στο εξωτερικό, η καθοδήγηση και στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου κλπ.

Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ:

Η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών βιβλιοθηκών και ο συντονισμός της δράσης τους, η ένταξη όλων των βιβλιοθηκών σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Βιβλιοθηκών, ώστε να χαραχτεί και υλοποιηθεί Εθνική Πολιτική για τις βιβλιοθήκες της χώρας κλπ.

Γ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ:

1. Επαναφορά ενιαίας τιμής βιβλίου

2. Μείωση του ΦΠΑ

3. Ενίσχυση μικρών βιβλιοπωλείων

4. Στήριξη εκδότη-δημιουργού

5. Διασφάλιση δημόσιας διαχείρισης ψηφιακού υλικού

6. Διασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών.