, Παρασκευή
23 Φεβρουαρίου 2024

Χ. Στυλιανίδης στον ΙΜΟ: «Η Ελλάδα, αν και μια σχετικά μικρή χώρα, είναι από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά έθνη του κόσμου»

Óôéãìéüôõðï áðü ôï Ïéêïíïìéêü Öüñïõì Äåëöþí. Äåõôåñá 10 Ìáúïõ 2021 (EUROKINISSI/ ÔÁÊÇÓ ÓÁÃÉÁÓ)

Στην 33η Τακτική Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με έδρα το Λονδίνο, μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης.

Η Συνέλευση η οποία συνέρχεται κάθε δύο χρόνια, άρχισε σήμερα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και θα εκλέξει χώρες για να καλύψουν τις τρεις κατηγορίες του Συμβουλίου που την επόμενη Παρασκευή 1/12. Η Ελλάδα σταθερά παρούσα στην Κατηγορία «Α» υπερασπίζεται την 1η θέση στην οποία εξελέγη πριν από δύο χρόνια.

«Η παρουσία των ηγετών των ναυτιλιακών διοικήσεων του κόσμου εγγυάται εμπνευσμένες συζητήσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις για το μέλλον της ναυτιλίας. Για την Ελλάδα, αυτή η Συνέλευση είναι μια μεγάλη ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την αφοσίωσή μας στον ΙΜΟ ως τον μοναδικό έγκυρο ρυθμιστή της διεθνούς ναυτιλίας. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» επεσήμανε αρχικά ο υπουργός και στη συνέχεια εστίασε στην ανάγκη ύπαρξης ενός παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου για τη ναυτιλία που το εξασφαλίζει μόνο ο ΙΜΟ:

«Το παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο που προάγει τον υγιή ανταγωνισμό αποτελεί προϋπόθεση για τη διεθνή ναυτιλία. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε στο πλαίσιο του ΙΜΟ είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι προσπάθειές μας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίτευξη της σωστής ισορροπίας. Μεταξύ αυτού που χρειάζεται ο κόσμος και του τρόπου με τον οποίο η συνολική ναυτιλιακή αλυσίδα μπορεί να το προσφέρει. Αποδοτικά και οικονομικά.

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και να λαμβάνουμε υπόψη το κόστος και τις επιπτώσεις του στους πιο ευάλωτους. Η υπερρύθμιση πρέπει να αποφεύγεται και οι αποφάσεις μας πρέπει να είναι καλά αξιολογημένες και εφαρμόσιμες».

newmoney.gr