, Κυριακή
27 Νοεμβρίου 2022

Εκλογές κόστους… 110.000.000 ευρώ! Ο απερχόμενος υπουργός άφησε προτάσεις και… λύσεις!

Μανιτάκης
“Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβήκαμε στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 13.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών…”
—–
Ο απερχόμενος ΥΠΕΣΔΑ Αντώνης Μανιτάκης, παραδίδοντας στο νέο Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, έκανε… απολογισμό του έργου του στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μάλιστα… εγγράφως! Διαβάστε τι έκανε, όπως σημειώνει ο ίδιος:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Όλες οι σχετικές με την εκλογική διαδικασία πράξεις εκδόθηκαν εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών. Η κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου και η χρηματοδότηση των κομμάτων προσδιορίστηκε στις σχετικές ΚΥΑ, σύμφωνα με αντικειμενικά και πρόσφορα κριτήρια, τηρώντας την αρχή της αναλογικής ισότητας, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. Το Υπουργείο προχώρησε σε μείωση των εκλογικών δαπανών. Ειδικότερα το κόστος των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 33,2 εκατομμύρια Ευρώ (το δημοψήφισμα είχε κοστίσει 26,7 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εκλογές του Ιανουαρίου 51,1 εκατ. ευρώ).
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνέβαλε ουσιαστικά στην άμεση αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, εφαρμόζοντας τα αναγκαία μέτρα που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκροτήθηκαν έγκαιρα οι αρμόδιες αρχές για την ενεργοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το Ν. 4332/2015 και την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων.  Καταρτίστηκε ο οδικός χάρτης των μέτρων στους τομείς του ασύλου, της πρώτης υποδοχής και επιστροφής, καθώς και η πρακτική εφαρμογή των “Hotspots” και υποβλήθηκε έγκαιρα (15/9/2015) στην ΕΕ.  Ξεκίνησε η επεξεργασία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών στην οικονομία και, κυρίως, στα νησιά που είναι όμορα με την Τουρκία. Η έγκαιρη συγκρότηση των αρχών και των μηχανισμών επέτρεψαν στη χώρα μας να εξασφαλίσει τους αναγκαίους ευρωπαϊκούς πόρους της τακτικής χρηματοδότησης καθώς και την έκτακτη χρηματοδότηση των Ταμείων για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Με την 31636/2015 (Β΄ 1931) ΚΥΑ την από ΠΝΠ της 10/9/2015 (Α’ 108) επιλύθηκε το σοβαρό και ευαίσθητο κοινωνικά ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, για το σχολικό έτος 2015-2016. Η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη επίλυσης του ζητήματος προέκυψε από το γεγονός της μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για σύναψη δημόσιων συμβάσεων μεταφοράς ή από το γεγονός ότι αρκετοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
Διασφαλίστηκε η ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, με την άρση της αναστολής των προσλήψεων και της ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού, το οποίο αμοίβεται από πιστώσεις προερχόμενες, κυρίως, από κοινοτικούς πόρους, με μικρή εθνική συμμετοχή.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβήκαμε στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 13.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
—–
Για τη  ημόσια διοίκηση πολιτικά ουδέτερη και προσανατολισμένη στην επίτευξη στόχων, όπως είπε ο κ Μανιτάκης προτείνει:
“Με βάση και τη συμφωνία της χώρας με τους εταίρους της, η Ελλάδα πλέον διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, μια στρατηγική μακράς πνοής για την αναδιοργάνωση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης Αυτό το σχέδιο θα προχωρήσει στο εξής με την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με οδηγό τους Όρους Αναφοράς για την Τεχνική Βοήθεια που έχουν συμφωνηθεί. Η σημαντική τομή είναι ότι πλέον η μεταρρύθμιση του κράτους και της διοίκησης αποσυνδέεται από δημοσιονομικούς και ποσοτικούς στόχους και στοχεύει σε βαθιές, ποιοτικού χαρακτήρα διαρθρωτικές αλλαγές.
Σχέδιο για την απο-πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης
Απο-πολιτικοποίηση σημαίνει ότι η θεσμικά θωρακισμένη και πολιτικά ουδέτερη διοίκηση θα ασκηθεί στην επεξεργασία και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής που διαμορφώνει η εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Απο-πολιτικοποίηση σημαίνει ειδικότερα: αξιολόγηση των διοικητικών δομών και αντίστοιχα προγραμματισμό των προσλήψεων με βάση τα νέα οργανογράμματα, με βάση συγκεκριμένα σχέδια στελέχωσης και όρια δαπανών, σε πιστοδοτούμενες θέσεις ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας Πάνω από όλα όμως σημαίνει αδιάβλητες διαδικασίες επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης με κριτήριο τα τυπικά και κυρίως τα ουσιαστικά προσόντα, τις διοικητικές ικανότητες, ώστε να εντοπίζονται οι ικανότεροι και όχι απλώς οι τυπικά προσοντούχοι, ιδίως στις θέσεις ευθύνης μέχρι και το επίπεδο των Γενικών Γραμματέων. Έτσι, η κορυφή της διοίκησης θα μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αποδεσμευμένη από κομματικές και πολιτικές εξαρτήσεις, με όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας.
Μια διοίκηση με επιχειρησιακή ικανότητα, προσανατολισμένη στην επίτευξη στόχων. Στόχος είναι ταυτόχρονα η ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικά των προϊσταμένων αρχών (capacity-building)
Πώς θα το πετύχουμε: βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την κινητικότητα και την ορθολογική κατανομή του προσωπικού μέσα από τη διαρκή και αντικειμενική αξιολόγηση απόδοσης όλων των υπαλλήλων με βάση την περιγραφή θέσης εργασίας μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένης στοχοθεσίας σε κάθε επίπεδο διοίκησης και με πρωτόκολλα συμφωνημένων στόχων και απόδοσης για όσους υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης.Να ασκηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι όχι απλώς να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αλλά να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, να σχεδιάζουν, να διαμορφώνουν και να υλοποιούν πολιτικές, έτσι ώστε η διοίκηση να προσανατολίζεται στη συντονισμένη παραγωγή απτών αποτελεσμάτων (result-oriented).
Ευέλικτη διοίκηση και αποτελεσματικός σχεδιασμός δημόσιας πολιτικής
Διαχρονικά η ελληνική δημόσια διοίκηση ήταν φυλακισμένη σε ένα πλέγμα πολυνομίας, νομοθετικού φορμαλισμού, γραφειοκρατίας, σε μια πληθώρα επάλληλων και συγκρουόμενων αρμοδιοτήτων, που εγκλώβιζαν κάθε προσπάθεια δημιουργίας
Απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών:
να αφαιρέσουμε περιττά διοικητικά βάρη από πολίτες και επιχειρήσεις
να απομειώσουμε τις απαιτούμενες υπογραφές
να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό των αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και να λύσουμε τα χέρια της διοίκησης με στόχο την αποτελεσματικότητα και με εργαλείο τη συγκεκριμένη περιγραφή θέσης και καθηκόντων
να απλοποιήσουμε τη νομοθεσία: λιγότεροι, καλύτεροι και σαφέστεροι νόμοι
Όλα αυτά, με την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων και καινοτόμων εφαρμογών που μας παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση:
ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη
γενικευμένη αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων
ηλεκτρονική αναβάθμιση των ΚΕΠ.
Για την υπέρβαση του φορμαλισμού και της γραφειοκρατικής αγκύλωσης, πρέπει να ασκηθεί η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση στο να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δημόσιες πολιτικές μέσα από τη διοικητική πράξη και όχι μέσα από διαδοχικές κανονιστικές παρεμβάσεις. Κυβέρνηση και διοίκηση πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν πολιτικές, να τις δοκιμάζουν πιλοτικά, να τις αξιολογούν και να τις επανασχεδιάζουν, και μόνο στο τέλος να τους δίνουν τη μορφή ενός νόμου. Αυτό προϋποθέτει όμως και καλύτερες διαδικασίες συντονισμού της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, από την πολιτική ηγεσία μέχρι την κορυφή και τη βάση της διοίκησης.
Να κάνουμε κτήμα μας τις μεταρρυθμίσεις
Το κυριότερο είναι η μεταρρύθμιση να γίνει κτήμα και της πολιτικής ηγεσίας και κυρίως να την ενστερνιστεί η διοίκηση και οι άνθρωποί της, οι οποίοι άλλωστε θα κληθούν να την υλοποιήσουν. Η χώρα μας καλείται τώρα να υλοποιήσει τα συγκεκριμένα επόμενα βήματα ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διοικητική μεταρρύθμιση σε βάθος πενταετίας, όπως προβλέπονται στη συμφωνία με τους εταίρους της Ελλάδας και στον πρόσφατο νόμο 4336/2015 που ενσωματώνει το τρίτο μνημόνιο, κυρίως όμως όπως μπορεί να τα αφομοιώσει και να τα κάνει κτήμα της η διοίκηση. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσει η υλοποίηση δημόσιων πολιτικών στην κατεύθυνση μιας πιο αποδοτικής, ευέλικτης και πολιτικά ουδέτερης δημόσιας διοίκησης, που θα εργάζεται περισσότερο συντονισμένα και αποτελεσματικά, σταθερά προσανατολισμένη στην επίτευξη δημοσίων σκοπών” καταλήγει ο κ Μανιτάκης