14:30, Κυριακή
26 Ιουνίου 2022

Επιστολή «βόμβα» Νικολόπουλου για τις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank

ellada-politiki-nikolopoulos-arxeio
Με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής, Σωκράτη Φάμμελο, που διερευνά τα δάνεια Κομμάτων και ΜΜΕ, ζητά ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, να κοινοποιηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε από τις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank οι εκθέσεις του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (SSM) αλλά και της BLACKROCK SOLUTIONS (2011 – 2014)  για τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.
Συγκεκριμένα, ο κ. Νικολόπουλος με την επιστολή του ζητά από τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, η Τράπεζα της Ελλάδας είτε απευθείας όλες τις συστημικές Τράπεζες και η ATTICA BANK :
1) Να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, την απάντηση της ATTICA BANK επί της ήδη διαβιβασθείσας στην Επιτροπή έκθεσης ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (SSM), προκειμένου να λάβουμε γνώση των θέσεων της τράπεζας επί των ισχυρισμών της ΤτΕ και του Γιάννη Στουρνάρα.
2) Να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, όλες τις εκθέσεις ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (SSM), τις αντίστοιχες με αυτή της ATTICA BANK, για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες λειτουργούν καλύτερα, αποδοτικότερα και ασφαλέστερα και αν βρίσκονται σε καλύτερη χρηματοοικονομική κατάσταση από την ATTICA BANK.
3) Να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, όλες τις αναλυτικές, ανά τράπεζα εκθέσεις ελέγχου της BLACKROCK SOLUTIONS 2011 και 2014, για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και για την ATTICA BANK, προκειμένου να διαπιστωθεί, συγκριτικά, αν και κατά πόσο απέχουν, σε σχέση με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η εταιρική διακυβέρνηση, τα μηχανογραφικά συστήματα, το μέγεθος και η η διαχείριση των επισφαλειών, των κόκκινων δανείων και ο εσωτερικός έλεγχος της ATTICA BANK.
4) Να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, όλες τις σχετικές επιστολές και τα έγγραφα που αφορούν τις κατά νόμο αναγγελίες των εκχωρήσεων των μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, που χρηματοδοτήθηκαν από την ATTICA BANK, μαζί με τις κατά αναγγελία απαντήσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που, αντί να ελέγξουν, ως όφειλαν, δήλωναν αναρμόδιες να απαντήσουν.
5) Να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, τα ανά συστημική τράπεζα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια και τα πάσης φύσης χρηματοδοτικά ανοίγματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προς τις εταιρείες που αναφέρονται σχετικά στο ανωτέρω πόρισμα για την ATTICA BANK, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα πάσης φύσης ληξιπρόθεσμα, ρυθμισμένα και κόκκινα δάνεια άνω του 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η χρηματοδοτική πολιτική της ATTICA BANK ήταν καλύτερη ή χειρότερη από τις αντίστοιχες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ειδικότερα δε ως προς το ζήτημα της λήψης, της στάθμισης και της επάρκειας των καλυμμάτων και των πάσης φύσης εξασφαλίσεων επί του αναληφθέντος πιστωτικού κινδύνου. Στα ανωτέρω στοιχεία να περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση και τα πάσης φύσης «μετοχοδάνεια» που χορηγήθηκαν για συμμετοχή στις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων όλων των ανωτέρω τραπεζών.
6) Να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, τα αντίστοιχα του σημείου (5) στοιχεία που αφορούν στα δάνεια της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ευθύνες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έναντι της ATTICA BANK, ως προς το ζήτημα των διπλοεκχωρήσεων και των τριπλοεκχωρήσεων των κρατικών χρηματοδοτήσεων του προϋπολογισμού, σχετικά με την υποχρεωτική ενημέρωση του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, των υποχρεωτικών κατά νόμο αναγγελιών των ανωτέρω εκχωρήσεων και των σχετικών δηλώσεων των εκπροσώπων των ανωτέρω κομμάτων στην ATTICA BANK ως προς τη δυνατότητα εκχώρησης των ανωτέρω, επίμαχων, μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων, αφού από το ήδη διαβιβασθέν στην Επιτροπή μας υλικό προκύπτει ότι, η ATTICA BANK, ήταν χρονολογικά η τελευταία τράπεζα στην οποία κατέληγαν οι ανωτέρω, παράνομες, διπλοεκχωήσεις και τριπλοεκχωρήσεις, με αποτέλεσμα έτσι να ζημιώνεται από τις πάσης φύσης, προγενέστερες, παράνομες και παράτυπες πράξεις και παραλήψεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και των εκπροσώπων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.
7) Να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ και, ιδιαίτερα, των λογαριασμών όψεως του ΠΑΣΟΚ σττην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των εισπράξεων και η κατεύθυνση των πληρωμών και, ειδικότερα, οι αποδέκτες των επιταγών εκδόσεως των ανωτέρω κομμάτων, καθώς και οι κατά περίπτωση οπισθογράφοι τους και οι εισπράξαντες αυτές, μετά από καταγγελίες που περιήλθαν στο γραφείο μου περί διακίνησης μαύρου πολιτικού χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες κομματικές δραστηριότητες, δια των ανωτέρω τραπεζικών λογαριασμών.
8) Να απαντήσει στην Επιτροπή, γιατί η ΤτΕ στέλνει ενώπιόν μας άλλους, αντί των μαρτύρων κκ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΩΡΤΣΙΑ και ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ, που ζητήσαμε να προσέλθουν ενώπιόν μας, από τις καταθέσεις των οποίων, ενώπιον του Εισαγγελέα κου Ιωάννη Δραγάτση, κατέληξε στο αρχείο η δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων, επί της οποίας, στο «Πόρισμα Καλούδη», περιγράφονται ποινικά κολάσιμα τραπεζικά «σημεία και τέρατα».  Για ποιο λόγο ο κος Στουρνάρας επιχειρεί να αποφύγει την κλήση των ανωτέρω μαρτύρων, που κατέθεσαν πανομοιότυπα, την ίδια ημέρα και ώρα και με τα ίδια ορθογραφικά λάθη, ενώπιον του  Εισαγγελέα κου Ιωάννη Δραγάτση, ότι, δήθεν, κατά τα πάσης φύσης δάνεια και τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων τηρήθηκαν όλες οι κανονιστικές πράξεις ΠΔ/ΤΕ της ΤτΕ;
9) Κατόπιν των ανωτέρω στο σημείο (8), να επιμείνει η Επιτροπή μας στην άμεση κλήση ενώπιόν μας των ανωτέρω μαρτύρων κκ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΩΡΤΣΙΑ και ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ, προκειμένου να διερευνηθεί ο ύποπτος σε κάθε περίπτωση ρόλος τους ως προς τις ανωτέρω, πανομοιότυπες καταθέσεις τους, και να διαπιστωθεί αν αυτές τους υπαγορεύθηκαν ή, έτσω, τους υποδείχθηκαν, προκειμένου έτσι να οδηγηθεί στο αρχείο η σχετική δικογραφία με τα δάνεια των κομμάτων.
10) Να κληθεί ενώπιόν μας, ως μάρτυρας για την ATTICA BANK, ο κος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΔΑΡΗΣ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, ο οποίος, λόγω της οκταετούς τουλάχιστον θητείας του στην τράπεζα, είναι ο μόνος που γνωρίζει «πρόσωπα και πράγματα» και, έτσι, μπορεί να συνδράμει το έργο της Επιτροπής μας, αφού είναι κατά τεκμήριο ο μόνος που μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα που προέκυψαν από την ανωτέρω έκθεση ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (SSM) επί της ATTICA BANK.