, Τρίτη
31 Ιανουαρίου 2023

Π. Νίκας: Στον δρόμο της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και ίσες ευκαιρίες

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα άλλαξαν κυριολεκτικά τη μοίρα της χώρας μας, εκσυγχρόνισαν τις υποδομές της και βελτίωσαν την ποιότητα ζωής μας.

Όσον αφορά την απερχόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 του ΕΣΠΑ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπήρξε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη υλοποίησης με πολύ υψηλά επίπεδα εντάξεων και συμβάσεων (πρώτο κατά σειρά μεταξύ των 13 ΠΕΠ) και με εντυπωσιακούς ρυθμούς πληρωμών τον φετινό χρόνο (2022).

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει συνολικό προϋπολογισμό 410.088.431 ευρώ, ποσό που επιμερίζεται σε έξι στόχους:

Στόχος 1: Επιχειρήσεις, καινοτομία και έρευνα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα. Προϋπολογισμός 52.075.785 ευρώ.
Στόχος 2: Αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, έργα ύδρευσης κ.λπ. Προϋπολογισμός 82.787.145 ευρώ.
Στόχος 3: Αναβάθμιση του οδικού δικτύου και ο σιδηρόδρομος. Προϋπολογισμός 30.043.723 ευρώ.
Στόχος 4: α) Κοινωνική πρόνοια, προϋπολογισμός 60.087.444 ευρώ, β) Άυλα προγράμματα, προϋπολογισμός 104.040.698 ευρώ.
Στόχος 5: Χωρικές επενδύσεις. Προϋπολογισμός 73.440,210 ευρώ.
Στόχος 6: Τεχνική βοήθεια. Προϋπολογισμός 7.613.426 ευρώ.

Η στόχευσή μας ως Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 του ΕΣΠΑ είναι η πράσινη ανάπτυξη, η προώθηση της έρευνας – τεχνολογίας και της καινοτομίας και η σύνδεσή τους με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες, η αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Επιδίωξή μας αποτελεί παράλληλα και η κοινωνική συνοχή, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η δημιουργία ίσων ευκαιριών σε όλους, η παιδική προστασία και η κοινωνική ένταξη.

Το νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου -σημαντικά μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό από το προηγούμενο- σε συνδυασμό αλλά και συμπληρωματικά με τα επτά Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή, Υποδομές Μεταφορών, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Πολιτικής Προστασίας, Αλιείας και Θάλασσας), καθώς και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν την Περιφέρειά μας προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο.

Εξυπακούεται βεβαίως ότι καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε ορθολογικά και αποτελεσματικά το σύνολο των διαθέσιμων πόρων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ/ΕΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ.λπ.), ώστε να δώσουμε καλύτερες προοπτικές για τον τόπο και την πατρίδα μας γενικότερα.

Παράλληλα, είναι επιβεβλημένο για τη νέα περίοδο 2021-2027 να διορθώσουμε τις γνωστές καθυστερήσεις και ανεπάρκειες, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους περισσότερους πόρους των προγραμμάτων που εξασφαλίστηκαν με τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και ιδιαίτερα του πρωθυπουργού της χώρας μας. Σε όλους εμάς υπάρχει η συνευθύνη να αξιοποιήσουμε στον υπερθετικό βαθμό τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αποτελούν κύριο μοχλό ανάπτυξης, αξιολογώντας
προτεραιότητες και ανάγκες. Στον δρόμο της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και ίσες ευκαιρίες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL