22:19, Τετάρτη
06 Ιουλίου 2022

ΥΠΕΣ: Οι δέκα στρατηγικοί στόχοι του Τομέα Μακεδονίας Θράκης για το 2022

Την απόφαση με τους δέκα στρατηγικούς στόχους για τον Τομέα Μακεδονίας Θράκης για το 2022 ανήρτησε στη Διαύγεια το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως αναφέρει η απόφαση «Ο Φορέας του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αποστολή την πρότυπη περιφερειακή ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης, την προστασία και ανάπτυξη της φυσικής, αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της συνεργασίας με τις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου σε θέματα περιβάλλοντος, έργων υποδομής, πολιτιστικής κληρονομιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απόδημου ελληνισμού.

Αναλυτικά οι 10 στόχοι:

1. Η αξιολόγηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης, κατ΄ εφαρμογή των επενδυτικών νόμων, επενδυτικών σχεδίων και η συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και σε δράσεις προώθησης της καινοτομίας. 2. Η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και η προστασία των επαγγελματιών, οι οποίοι εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία περί ασφάλειας των βιομηχανικών προϊόντων έναντι εκείνων που παραβαίνουν τα όρια ενός υγιούς και ασφαλούς ανταγωνισμού.

3. Η ανάπτυξη εξωστρεφών δράσεων περιφερειακής πολιτικής για την ισόρροπη και βιώσιμη παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Μακεδονίας και Θράκης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο προγραμματισμός της διοργάνωσης του 4ου Balkan Forum με συμμετοχή από Κυβερνητικούς, Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Φορείς των Βαλκανίων, με αντικείμενο τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό, τις Δικτυώσεις και τη συνεργασία και σύγκλιση στα Βαλκάνια» με απώτερη στόχευση τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς, τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης επιχειρηματικών και τεχνολογικών δικτυώσεων και συνεργειών, καθώς και την ενσωμάτωση καινοτόμων προτάσεων μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών.

4. Η ανάπτυξη δράσεων προώθησης των διεθνών, διασυνοριακών και διακρατικών συνεργασιών για τη διασύνδεση των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων και διαδρομών της Μακεδονίας και Θράκης με τις αντίστοιχες των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών της Μακεδονίας και Θράκης με αντίστοιχα δίκτυα των Βαλκανίων, του Ευξείνου Πόντου και της ΝΑ Ευρώπης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ) i. LOC FOOD με αντικείμενο την οικονομική ενίσχυση και την τουριστική ανάδειξη των τόπων με ποιοτικό αγροδιατροφικό αποτύπωμα και μεταφορά τεχνογνωσίας πιστοποίησης Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης σε χώρες της μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανίων, ii. TERRA VINO με αντικείμενο μία καινοτόμα οινοτουριστική προώθηση και στρατηγικές ανάπτυξης, iii. ALTER TRIP με αντικείμενο την εύκολη πρόσβαση τουριστικών προορισμών από άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και iv. το στρατηγικό έργο Διάνοιξης Συνοριακού Σταθμού στο Λαιμό – Πρέσπες με αντικείμενο την επικοινωνία, τη διάχυση αποτελεσμάτων καθώς και την υλοποίηση οικονομικών, τουριστικών και περιβαλλοντικών μελετών και έργων μετά τη διάνοιξη του συνόρου στο Λαιμό.

5. Η ανάδειξη και προστασία της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στις 17 Περιφερειακές Ενότητες (7 ΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 6 ΠΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 4 ΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) που καλύπτει ο Φορέας μας και στις οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί 71 οικισμοί ως παραδοσιακοί, 20 περιοχές ως Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους και περίπου 3.300 διατηρητέα κτίρια, καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη και επιχορήγηση μέσω ΠΔΕ δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας στη Μακεδονία και Θράκη (με δ.τ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ), κοινωνικής στήριξης ΑμΕΑ και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης (με δ.τ. ΣΤΗΡΙΖΩ), προώθησης καινοτόμων δράσεων και αξιοποίησης ή παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών (με δ.τ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ), ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου (έδρας του Υπουργείου στη Θεσσαλονίκη) στο πλαίσιο του έργου BENEFIT που αφορά στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτηρίων, προστασίας στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς – παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη (με δ.τ. ΠΑΡΑΓΩ), βάσει του οποίου προωθείται έως τώρα η κατοχύρωση 12 ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων κ.ά.

6. Ο σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της διοικητικής υποστήριξης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της οικονομικής λειτουργίας του Φορέα και των εποπτευόμενων φορέων.

7. Η παρακολούθηση και υποστήριξη της Ανάπλασης ΔΕΘ-HELEXPO και του τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς

8. Η προβολή του έργου και αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας του Φορέα.

9. Η ανάπτυξη συστημάτων διοικητικού εκσυγχρονισμού και μεθόδων στρατηγικού σχεδιασμού για όλα τα πεδία αρμοδιότητας του Φορέα και για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών που διαθέτει αυτό και οι εποπτευόμενοι φορείς του, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και των πολιτών.

10. Η ανάπτυξη και η συντονισμένη υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με θέματα Πολιτικής Προστασίας.

#Tags: ΥΜΑΘ