To σχέδιο νόμου που έκανε άνω κάτω παραγωγούς και μικροπωλητές

Δυσαρεστημένοι με το νέο σχέδιο νόμου των λαϊκών αγορών δηλώνουν οι παραγωγοί και χαρακτηρίζουν τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται ν ισχύσουν αν το σχέδιο νόμου ψηφιστεί από τη Βουλή, «ταφόπλακα».

Τα κριτήρια με τα οποία θα λαμβάνονται οι άδειες από τους παραγωγούς – πωλητές στις λαϊκές είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Παραγώγων Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης Γιώργο Λαβιδά, άδικα.

Γ. Λαβιδάς: Είμαστε παραγωγοί όχι επιστήμονες

«Για να αποκτήσει άδεια ένας παραγωγός απαιτείται μοριοδότηση με πτυχία, πολυτεκνεία και… φορολογική δήλωση καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας η άδεια θα πηγαίνει σε αυτόν με τον μεγαλύτερο Ε9!» αναφέρει ο κ Λαβιδάς και εξηγεί ότι τα κριτήρια αυτά δεν αφορούν τον κλάδο των παραγωγών λαϊκών αγορών αλλά ενδεχομένως τους μεγαλέμπορους».

«Αν εφαρμοστούν αυτά τα άρθρα του σχεδίου νόμου τότε χάνεται η φιλοσοφία ίδρυσης των λαϊκών αγορών και ο τρόπος που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα» αναφέρει ο κ Λαβιδάς.

Οι παραγωγοί εδώ και δύο μήνες προσπαθούν να πείσουν τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης να αλλάξουν το σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα ο τρόπος απόκτησης των αδειών καθώς και τα φορολογικά κριτήρια. Μέσα στην εβδομάδα προσχώρησαν και σε μια συμβολική διαμαρτυρία βάζοντας στους πάγκους από Κρήτη μέχρι Έβρο μαύρες σημαίες.

Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Οι Ομοσπονδίες Λαϊκών Αγορών από όλη τη χώρα, απειλούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα ενώ δίνουν διορία μέχρι της & Απριλίου για να αρχίσουν επαναλαμβανόμενες 24ώρες πανελλαδικές απεργίες και κινητοποιήσεις.

Το νέο σχέδιο νόμου όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι ομοσπονδιών λαϊκών Αγορών δίνει τη διαχείριση των λαϊκών αγορών σε ιδιώτες και επιτρέπει σε νομικά πρόσωπα και μεγάλες εταιρείες να αδειοδοτούνται και να συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές> Προβλέπει ακόμα ότι θα δικαιούνται το 5% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς. Επιπλέον ορίζει τον πλειστηριασμό των θέσεων κάθε 3 χρόνια και εμπλέκει τους δήμους να γνωμοδοτούν για τον καθορισμό του ύψους του ανταποδοτικού τέλους προς το φορέα διαχείρισης. Επίσης καταργεί τις επιτροπές λαϊκών αγορών και εξαιρεί τους εκπροσώπους των παραγωγών πωλητών από τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την απόκτηση άδειας

Επίσης σύμφωνα με τους πωλητές λαϊκών αγορών κινδυνεύουν όσοι δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι να χάνουν τη θέση τους από τη λαϊκή αγορά. Οι πωλητές θα τίθενται εκτός λαϊκής αγοράς αν βρεθούν, χωρίς να έχουν κόψει τρεις αποδείξεις σε καταναλωτές

Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης, τότε σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πλειστηριασμοί των θέσεων, που κατέχουν σήμερα οι πωλητές των λαϊκών αγορών. Η κυβέρνηση φέρεται να επιμένει και στο θέμα των ασφαλιστικών – φορολογικών εισφορών . Δηλαδή»

 

Τα κριτήρια

Για τη χορήγηση άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και πλανόδιας δραστηριοποίησης στους παραγωγούς πωλητές θα λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, η πολυτεκνία και οι τίτλοι σπουδών (προβλέπεται σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων). Αντίστοιχα για τους επαγγελματίες τα κριτήρια θα είναι: Η ανεργία, η ηλικία, οι τίτλοι σπουδών και η πολυτεκνία.

Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο

Θα επιτρέπεται για χρονικό διάστημα ίσο προς τον χρόνο της αρχικής χορήγησης. Σε περίπτωση που ο παραγωγός πωλητής επιθυμεί διαφορετικό χρόνο δραστηριοποίησης θα υποβάλει σχετική δήλωση στην αρμόδια Αρχή.
Ο πωλητής, κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησής του, θα δύναται να προσθέτει προϊόντα πώλησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια Αρχή (φορέας λειτουργίας της αγοράς, δήμος για το στάσιμο και περιφέρεια για το πλανόδιο εμπόριο), όπου θα δηλώνει: α) τα προϊόντα και β) τις ποσότητες αυτών (αφορά στον παραγωγό πωλητή).
Αναγκαίος όρος για την επαναχορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές και στο στάσιμο εμπόριο, καθώς και πλανόδιας δραστηριοποίησης θα είναι η πώληση του 70% τουλάχιστον της δηλωθείσης ποσότητας στο ΟΣΔΕ, που θα πιστοποιείται από το ΤΑΧΙS, μέσω διαλειτουργικότητας των Συστημάτων ΟΠΣΠΑ – ΟΣΔΕ – ΤΑΧΙS.
Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, τα παραπάνω θα ισχύουν για το 25% της δηλωθείσης ποσότητας.

Πρόστιμα μέχρι και 1.000 ευρώ

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπονται πρόστιμα της τάξεως των 500 ευρώ για παραβάσεις όπως πώληση προϊόντων μη αναγραφομένων στην άδεια του πωλητή, μη τοποθέτηση ζυγαριάς σε εμφανές σημείο, άρνηση – παρεμπόδιση ελέγχου κ.λπ. και των 1.000 ευρώ για παραβάσεις όπως δραστηριοποίηση σε θέση ή πλανόδια δραστηριοποίηση που δεν είναι σε ισχύ, διάθεση απομιμητικών αγαθών κ.λπ. Η θέση-δραστηριοποίηση θα ανακαλείται, προσωρινά, για έξι μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο ετών ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις φορές.