Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Καραμανλής για συσκέψεις και υπογραφή της σύμβασης για τη σύνδεση του 6ου προβλήτα με ΠΑΘΕ - Karfitsa.gr
Θεσσαλονίκη Πολιτική

Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Καραμανλής για συσκέψεις και υπογραφή της σύμβασης για τη σύνδεση του 6ου προβλήτα με ΠΑΘΕ

Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí «ÍÝï ñõèìéóôéêü ðëáßóéï ãéá ôéò áóôéêÝò óõãêïéíùíßåò óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». Óôç öùôïãñáöÜé ï Êùíóôáíôßíïò Á÷. ÊáñáìáíëÞò.(Eurokinissi-ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο, Τετάρτη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής για την υπογραφή της σύμβασης για τη σύνδεση του 6ου προβλήτα με ΠΑΘΕ.

Η υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης του 6ου προβλήτα με ΠΑΘΕ θα γίνει στις 12:00 στα γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ».

Προηγουμένως στις 11:15 θα γίνει σύσκεψη στα γραφεία της εταιρείας.

Επίσης, στις 12:45 έχει προγραμματιστεί επίσκεψη των κυβερνητικών στελεχών στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης και σύσκεψη με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ