«Τα μέτρα για τον Covid-19 ως λόγος παράτασης προθεσμιών» - Karfitsa.gr
Blogs

«Τα μέτρα για τον Covid-19 ως λόγος παράτασης προθεσμιών»

Γράφει ο Δημήτριος Γκολέμης, managing partner στη δικηγορική εταιρεία Γκολέμης και Συνεργάτες

Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι η εν γένει κανονιστική δράση της Πολιτείας για τον περαιτέρω περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19, αποτελεί λόγο επίκλησης ανώτερης βίας που μπορεί να δικαιολογήσει, για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία, την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μισθώτριας εταιρείας έναντι του κυρίου – εκμισθωτή του ακινήτου.

Συγκεκριμένα το ερώτημα που τέθηκε στο ΝΣΚ συνίστατο στο εάν η μισθώτρια εταιρεία ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του e ΕΦΚΑ μπορεί βάσιμα να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας (κατά το χρονικό διάστημα από Μάρτιο 2020 έως και Μάϊο 2020) εξαιτίας της πανδημίας του ιού Convid-19, ως λόγο επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου υποχρεούται να εκπληρώσει την συμβατική υποχρέωσή της για την πραγματοποίηση επενδυτικών έργων στο μίσθιο – ακίνητο. Μάλιστα το ανωτέρω ερώτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι επιπλέον ζητήθηκε να προσδιοριστεί και ποια πρέπει να είναι η χρονική διάρκεια της παράτασης αυτής. 

Το ΝΣΚ διατύπωσε την άποψη ότι η εν γένει κανονιστική δράση της Πολιτείας για τον περαιτέρω περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19 θεωρείται ως λόγος ανώτερης βίας που μπορεί να δικαιολογήσει, για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία, την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της μισθώτριας εταιρείας. Μάλιστα δέχτηκε ότι δεν απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε συστατικού τύπου για την αποδοχή της συνδρομής της ανωτέρας βίας, αλλά αρκεί, ως διαπιστωτική πράξη, η σχετική απόφαση του ΔΣ του e ΕΦΚΑ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με την ανωτέρω γνωμοδότηση και σχετικά με τη χρονική διάρκεια παράτασης των συμβατικών υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας, επισημάνθηκαν και τα εξής: Η μισθώτρια εταιρεία δεν θα μπορεί να επανέρχεται με το αίτημα της αναγνώρισης της συνδρομής ανωτέρας βίας και πέραν της παράτασης του προβλεπόμενου, στη σύμβαση, χρόνου για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, κάθε φορά που η κανονιστικώς δρώσα Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης του ιού Covid-19. Άρα η επανάληψη των τυχόν μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του ιού Convid-19 δεν συνιστά στο διηνεκές λόγο ανωτέρας βίας. Τούτο, δε διότι μετά την λήψη των πρώτων περιοριστικών μέτρων και την παγίωση στην καθημερινότητα των πολιτών του ιδιαίτερων συνθηκών, υπό τις οποίες υποχρεούνται να ασκούν την όποια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητά τους, δεν είναι δυνατή η επίκληση ως ανυπαίτιου, απρόβλεπτου και αναπότρεπτου του γεγονότος. Η έκτακτη περίσταση έχει πλέον χαρακτηριστικά μονιμότητας, προβλεψιμότητας, αλλά και έντονης δημοσιότητας που μάλλον αυξάνουν την απαίτηση για επιμέλεια και προνοητικότητα.

 

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ