, Πέμπτη
09 Φεβρουαρίου 2023

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2017

δημαρχειο (φωτογραφία Σάββας Αυγητίδης)Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2017 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, χθες Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, στη διάρκεια της 24ης  τακτικής του συνεδρίασης.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, επισήμανε ότι το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 είναι συμβατό με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα εκπονηθεί και με κύριους στόχους τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών και  την υλοποίηση νέων έργων.
Κατά την παρουσίαση της εισήγησής του, ο Θανάσης Παππάς, τόνισε ότι το πρόγραμμα, ως σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2017, ανέρχεται στο ύψος των 17.531.192,60€, εκ των οποίων το ποσό 5.637.130,17€ αφορά συνεχιζόμενα έργα και μελέτες, ενώ το ποσό 11.894.062,43€ αφορά σε νέες ενδείξεις.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 έχει συνταχθεί με στόχο να καλύψει τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τη διοίκηση με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (οικιστικό περιβάλλον και τεχνικές υποδομές)
 • Ανάπτυξη των έργων αναπλάσεων του Δήμου με ισόρροπη κατανομή τους σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες
 • Ανάπτυξη πράσινων υποδομών προς όφελος των δημοτών
 • Ευπρεπισμό και ευταξία του δημόσιου χώρου
 • Κάλυψη αναγκών σε υποδομές πρόνοιας και παιδείας
 • Διαρκής συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων
 • Συντήρηση, εκσυγχρονισμό και λειτουργική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

 
Τα κυριότερα σημεία του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος 2017, ανά τομέα, συνοψίζονται ως εξής:
 
Πολεοδομικός, κυκλοφοριακός και ενεργειακός σχεδιασμός:

 • Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη οδοσήμανσης και πληροφοριακών πινακίδων
 • Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την ευρύτερη περιοχή του κέντρου
 • Πολεοδομική μελέτη τροχιοδρομικών
 • Ανάθεση υποστηρικτικών μελετών για ωρίμανση τεχνικών έργων (γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών, στατικών)

 
Περιβάλλον και ενέργεια:

 • Αναβάθμιση του οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού
 • Εκσυγχρονισμός του δικτύου δημοτικού φωτισμού βασικών αξόνων και πάρκων- Πρόγραμμα JESSICA
 • Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς
 • Ανάπλαση χώρων πρασίνου στον άξονα της οδού Λαγκαδά
 • Αναπλάσεις χώρων πρασίνου πλησίον ιερών ναών και μνημείων

 
Μεταφορές – Κυκλοφορία – Στάθμευση:

 • Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραμμένα σημεία
 • Συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων
 • Ανακατασκευή πεζόδρομων Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας
 • Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και οριζόντιας σήμανσης

 
Αστικές αναπλάσεις στο Δημόσιο χώρο:

 • Ανάπλαση οδών Σοφούλη και Βαφόπουλου
 • Ανάπλαση πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα
 • Ανάπλαση ζώνης πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών
 • Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών
 • Συντήρηση υπαίθριων χώρων Νέας Παραλίας, Αλάνας της Τούμπας, Αγίας Σοφίας και περιοχής πλ. Χρηματιστηρίου

 
Κτιριακές υποδομές:

 • Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών και παραρτημάτων ΚΑΠΗ
 • Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου, Πολιτιστικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου Τούμπας
 • Κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων

 
Κοινωνική Πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός:

 • Συντήρηση σχολικών κτιρίων των Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Μελέτη για ανάπλαση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια
 • Επισκευή – συντήρηση – αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων

 
Ειδικότερα, για τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, προγραμματίζεται η ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών τους, η εκπόνηση μελετών για την ανέγερση αποτεφρωτηρίου, η ανάπλαση των χώρων πρασίνου, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης καθώς και οι διαμορφώσεις των εισόδων.
Στον τομέα της καθαριότητας προωθείται η κατασκευή θυλάκων κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία της πόλης καθώς και η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του αμαξοστασίου.
 
Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα βασίστηκε σε απολύτως διασφαλισμένους πόρους από τρίτες πηγές, με ελάχιστη επιβάρυνση των ιδίων πόρων του Δήμου, όπως:

 • 3.650.014,96€ από ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
 • 986.000,00€ από ΣΑΤΑ σχολείων
 • 1.993.336,67€ από ανταποδοτικούς πόρους
 • 2.907.734,48€ από ΤΑΠ (Τέλη Ακίνητης Περιουσίας Ν.2130/93)
 • 760.000,00€ από ΔΕΠΑ Α.Ε. (Ειδικό Τέλος 10% Ν.2364/95 άρθρο 5)
 • 3.700.000,00€ από ανταποδοτικά έσοδα Κοιμητηρίων
 • 1.278.819,29€ Πρόγραμμα JESSICA
 • 181.380,42€ Τέλη Ελεγχόμενης Στάθμευσης
 • 1.774.227,62€ Λοιποί Πόροι

 
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα ανά υπηρεσία διαμορφώνεται ως εξής:

 • 415.220,12€ συν 92.000€ από έσοδα Κοιμητηρίων για τη Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών (415.220,12€ συνεχιζόμενα έργα και 92.000€ νέες ενδείξεις)
 • 6.211.745,25€ για τη Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων συν 500.000€ από έσοδα Κοιμητηρίων (1.438.066,09€ συνεχιζόμενα και 4.773.679,16€ νέες ενδείξεις)
 • 4.799.011,82€ για τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (2.532.218,48€ συνεχιζόμενα και 2.266.793,34€ νέες ενδείξεις) συν  1.498.146,17€ από ανταποδοτικούς πόρους και 3.108.000€ από έσοδα Κοιμητηρίων
 • 411.878,74€ για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος (58.288,81€ συνεχιζόμενα και 353.589,93€ νέες ενδείξεις)
 • 495.190,50€ για τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (45.190,50€ συνεχιζόμενα και 450.000€ νέες ενδείξεις)

(φωτο Σάββας Αυγητίδης)