20:46, Τρίτη
05 Ιουλίου 2022

Άνοιξε η διαδικασία των μετατάξεων στον ΟΛΘ

Tο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλεί τους εργαζομένους του ΟΛΘ που επιθυμούν να μεταταγούν, να το δηλώσουν καταθέτοντας σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως τις 20 Απριλίου 2019, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η σχετική ειδοποίηση στάλθηκε σήμερα στην ΟΛΘ Α.Ε. , στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και στην Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο της Πρόσκλησης, που υπογράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Φώτης Κουβέλης, «η δήλωση αυτή δεν συνιστά αίτηση για μετάταξη. Αίτηση για μετάταξη θα πρέπει να υποβληθεί μετά από νέα ανακοίνωση, κατά τους όρους και στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4404/2016».

Στην παρούσα φάση  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016, με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιδιώκονται τα εξής δύο:

  • να προσδιοριστεί ο αριθμός του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) που επιθυμεί να μεταταγεί κατά τα προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις
  • να καθοριστεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο ανώτατος αριθμός του προσωπικού της εταιρείας που επιτρέπεται να μεταταγεί.   Oι εργαζόμενοι  στον ΟΛΘ, προς της ιδιωτικοποίησής του το Μάρτιο του 2018, ανέρχονταν σε περίπου 330 άτομα.Σημειώνεται ότι βάσει των προβλεπομένων στον ν.4404/2016, οι αιτήσεις μετάταξης από τους ενδιαφερομένους να μεταταγούν εργαζομένους του ΟΛΘ, θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2018.Oι εργαζόμενοι  στον ΟΛΘ, προ της ιδιωτικοποίησής του τον Μάρτιο του 2018, ανέρχονταν σε περίπου 330 άτομα.