04:45, Σάββατο
25 Ιουνίου 2022

Ένα μεγάλο Open Mall θα δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη

Την απόλυτη ικανοποίηση του για τη συνεργασία που πέτυχε με άλλους φορείς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διεκδίκησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου, εκφράζει το ΕΕΘ!
Στην προσπάθεια του να ενισχύσει τις τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις και να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα συνεργάστηκε με τους δήμους Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βόλβης και Θερμαϊκού και υπέβαλε συνενώνοντας τις προσπάθειες και των τοπικών εμπορικών συλλόγων και συλλογικών φορέων των επαγγελματιών ολοκληρωμένες προτάσεις για την χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν τις αγορές των περιοχών αυτών.
Για την όλη προετοιμασία ενημέρωσε την Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΘ ο Γ’ Αντιπρόεδρος Θάνος Κουλουτμπάνης, που είχε και εκ μέρους του Επιμελητηρίου τον συντονισμό των διαδικασιών.
Συνολικά, στις τέσσερις προτάσεις συμμετέχουν 420 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 333 είναι εμπορικές και οι 87 είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ενώ το σύνολο των δράσεων που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο αντιστοιχούν σε 1.163.465,20 €. 
Αναλυτικά, ανά πρόταση:
Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης: 81 εμπορικές επιχειρήσεις και 7 επιχειρήσεις υπηρεσιών, με προϋπολογισμό δράσεων 266.624,00 €.
Δήμος Βόλβης: 81 εμπορικές επιχειρήσεις και 35 επιχειρήσεις υπηρεσιών, με προϋπολογισμό δράσεων  309.419,40 €.
Δήμος Θερμαϊκού: 60 εμπορικές επιχειρήσεις και 29 επιχειρήσεις υπηρεσιών, με προϋπολογισμό δράσεων  251.707,80 €.
Δήμος Καλαμαριάς: 111 εμπορικές επιχειρήσεις και 16 επιχειρήσεις υπηρεσιών, με προϋπολογισμό δράσεων  335.714,00 €.
Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν συμμετοχή σε κάθε ένα από τα τέσσερα εμπορικά κέντρα είναι κοντά στο 90%, γεγονός που σημαίνει ότι οι τοπικοί επιχειρηματίες «αγκάλιασαν» το εγχείρημα του ΕΕΘ και των οικείων Δήμων και στηρίζουν την τριμερή αυτή συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια δε θα είχε τα ίδια αποτελέσματα χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρηματιών – μελών των υπό-ίδρυση Εμπορικών Συλλόγων των Αμπελοκήπων και του Θερμαϊκού, όπως και του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς και οι επιχειρηματίες – μέλη των υπό-ίδρυση Εμπορικών Συλλόγων των Αμπελοκήπων και του Θερμαϊκού, στάθηκαν πολύτιμοι και αναντικατάστατοι αρωγοί και συνεργάτες του ΕΕΘ και των οικείων Δήμων στο εγχείρημα. Η συνεισφορά τους ήταν τόσο στην εξασφάλιση συμμετοχής των τοπικών επιχειρηματιών όσο και στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος των τεσσάρων εμπορικών κέντρων, έτσι ώστε να προβλεφθούν κατάλληλες αντισταθμιστικές δράσεις.