, Τετάρτη
19 Ιουνίου 2024

search icon search icon

Έτσι θα γίνουν οι εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οι μέθοδοι εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι ημερομηνίες των εξετάσεων και τα μέσα διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας, καθώς και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εξεταζομένων εξειδικεύονται σε απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, που -όπως προβλέπει σχετική ΚΥΑ των υπουργείων Παιδείας και Υγείας- αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”.
Σύμφωνα με την απόφαση «οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, γραπτές ή προφορικές, του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ίδιου οργάνου, με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, κατά το ανθρωπίνως δυνατό, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων».
Η εξεταστική περίοδος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, με δυνατότητα τα Τμήματα να πραγματοποιούν εξετάσεις και ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για το οποίο η εξεταστική περίοδος παραμένει από 10/6 έως και 18/7/2020.
Για την περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας διαπιστωθεί τεκμηριωμένη αδυναμία από τους συμμετέχοντες ή αστοχία των τεχνικών μέσων, προβλέπεται «η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους την αμέσως επόμενη Κυριακή της εβδομάδας που παρατηρήθηκε η αστοχία και αν αυτό δεν επαρκέσει θα υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης της εξέτασης μετά το πέρας της εξεταστικής, κατά την εβδομάδα 20 – 25 Ιουλίου 2020».
Επίσης, φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία συμμετοχής στη διαδικτυακή εξέταση λόγω μη κατοχής της απαραίτητης ηλεκτρονικής υποδομής  θα προσέρχονται σε χώρο του Πανεπιστημίου στον οποίο θα διατίθεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός και θα πληροί τις προδιαγραφές του ΕΟΔΥ. Άτομα με ειδικές ανάγκες θα εξετάζονται με τον προσήκοντα τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.
Η Σύγκλητος του ΠΑΜΑΚ επισημαίνει ότι «τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν».
«Μέθοδοι εξέτασης και αδιάβλητο»
Οι τρόποι εξ αποστάσεως εξέτασης των φοιτητών που θα εφαρμοστούν είναι: α) Αξιολόγηση μέσω εργασιών ή θεμάτων προς ανάπτυξη σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη, σε καθορισμένο χρόνο εξέτασης β) Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών επιλογών σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη γ) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης δ) Κατάθεση εργασίας η οποία μπορεί να εκπονηθεί από τους φοιτητές σε εκτεταμένο χρόνο που θα τους έχει δοθεί από τον διδάσκοντα και μπορεί να συνδυαστεί με προφορική εξέταση.
Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων η Σύγκλητος προτείνει στους διδάσκοντες των μαθημάτων συγκεκριμένα μέτρα. Όσον αφορά την επιλογή της γραπτής εργασίας, όπως και κάθε άλλης μορφής γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση, συστήνεται ο συνδυασμός της συγκεκριμένης επιλογής με μια σύντομη – συμπληρωματική εξ αποστάσεως προφορική εξέταση. Στην περίπτωση της γραπτής εξ αποστάσεως εξέταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξη θέματος, κουίζ κ.ά. συστήνεται η εφαρμογή μέτρων ή συνδυασμού τους, όπως χρόνος εξέτασης όχι μεγαλύτερος των 45 λεπτών, διαμόρφωση ερωτημάτων που να καθιστούν περιττή την προσφυγή σε συγγράμματα, σημειώσεις κλπ, τυχαία επιλογή και εναλλαγή των ερωτημάτων από έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων, συνδυασμός ασύγχρονης εξέτασης με σύγχρονες μορφές εποπτείας και οργάνωση πολλών ψηφιακών τάξεων με σκοπό τη διευκόλυνσή της με χρήση σύγχρονης πλατφόρμας εποπτείας των εξεταζομένων.
Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να ενημερώσουν πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου τους φοιτητές για τον τρόπο ή τους τρόπους εξέτασης του μαθήματός τους, για τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, λογισμικό, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.ά.) και για τις πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν.
Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση πριν από τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε εξέταση ότι έλαβαν γνώση για τις τεχνικές της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους, για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή τους και την ταυτοποίησή τους στις εξετάσεις και ότι προτίθενται να συμμετέχουν με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής τους, τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού,  δήλωση ότι οι εργασίες και τα γραπτά που παραδίδουν αποτελούν αποκλειστικά προϊόν του δικού τους πνευματικού μόχθου και προσπάθειας, με σαφή αναφορά για οποιαδήποτε βοήθεια έλαβαν από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησαν στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού του, δήλωση ότι αποδέχονται την πολιτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
«Τα προσωπικά δεδομένα»
Σε ό,τι αφορά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους στην απόφαση της Συγκλήτου διευκρινίζεται ότι «σκοπός της επεξεργασίας είναι ορισμένος και είναι αποκλειστικά η διενέργεια της εξ αποστάσεως εξέτασης των φοιτητών, λαμβάνονται τα ελάχιστα, αναγκαία και συναφή δεδομένα προς τον σκοπό της επεξεργασίας, ενώ τα δεδομένα εικόνας και ήχου δεν αποθηκεύονται, συνεπώς τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, η διαδικασία επιτρέπει την χωρίς λάθη και ανακρίβειες συλλογή των δεδομένων, ορίζεται ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων και λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων».
πηγή ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.