Από αύριο η εφαρμογή της συμφωνίας ΚΤΕΛ – ΟΑΣΘ

Ξεκινούν από αύριο τα δρομολόγια σε δύο, από τις συνολικά έξι γραμμές απομακρυσμένων περιοχών, στις οποίες τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ανέλαβαν την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.
Μετά την οριστική υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΘ, του ΟΣΕΘ και της διοίκησης των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν στις 22 Μαΐου 2019 τα δρομολόγια στις λεωφορειακές γραμμές Νο 85 (Θεσσαλονίκη – Ευαγγελίστρια) και Νο 92 Κουφάλια – Άθυρα – Ραχώνα.
Στις υπόλοιπες τέσσερις γραμμές: Νο 86 (Θεσσαλονίκη – Λαγκαδίκια), Νο 89 (ΚΤΕΛ- Ακροπόταμος), Νο 90 ((Κουφάλια – Μάλγαρα) και Νο 91 (Λαγκαδάς Τοπικό) τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου 2019.
Όλα τα παραπάνω δρομολόγια, τα οποία θα εκτελούνται πλέον με οχήματα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, οι στάσεις και τα κόμιστρα για όλες τις παραπάνω λεωφορειακές γραμμές παραμένουν αμετάβλητα.
Τα οφέλη που προκύπτουν:
Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με σύγχρονα λεωφορεία ημιαστικού τύπου κατάλληλων προδιαγραφών για τέτοιες αποστάσεις.
Τα οχήματα και 58 οδηγοί του ΟΑΣΘ που θα «ελευθερωθούν» από τις γραμμές αυτές, θα εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
Η εκμετάλλευση όλων των παραπάνω γραμμών παραμένει στον ΟΑΣΘ ενώ ο ΟΣΕΘ και ο ΟΑΣΘ έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους για την αξιόπιστη και ποιοτική εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.
Η σύμβαση υπογράφτηκε επ’ ωφελεία του ελληνικού δημοσίου καθώς αποφεύχθηκε η λογική του «κρατικοδίαιτου» μοντέλου και οι ιδιώτες αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο που τους αναλογεί.
Ταυτόχρονα, με την εφαρμογή της συμφωνίας δημιουργούνται 80 νέες θέσεις εργασίας.
Η διοίκηση του ΟΑΣΘ δηλώνει πως παραμένει προσηλωμένη στο σχεδιασμό για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού κι εξηγεί, σε σχετική ανακοίνωση:
Βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία για πρόσληψη 250 οδηγών με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
Προχωρά ο διαγωνισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προμήθεια 350 καινούργιων λεωφορείων σύγχρονης τεχνολογίας (φυσικό αέριο και ηλεκτροκίνητα).
Σχεδιάζεται η πλήρης ψηφιοποίηση του Οργανισμού με έργο ύψους 40 εκατ. ευρώ.
Ξεκίνησαν σεμινάρια εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.