23:51, Πέμπτη
29 Σεπτεμβρίου 2022

Δείτε όλες τις αποσπάσεις δασκάλων και καθηγητών

Αναρτήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2019 – 2020.
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης