01:10, Κυριακή
26 Ιουνίου 2022

«Πράσινο Σημείο»: Ο Δήμος Θερμαϊκού εφαρμόζει στην πράξη τις οικολογικές πρακτικές

Στην υιοθέτηση των εθνικών πολιτικών για εφαρμογή αποδοτικότερων πρακτικών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποβλέπει η Διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού με τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου».

Έργο προϋπολογισμού 532.000,00 ευρώ, για την υλοποίηση του οποίου υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ, ενώ βασίζεται στις μελέτες υπ’ αριθμ. 13 και 14/2019 της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που αφορούν σε εργασίες κατασκευής των υποδομών και προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Στο χώρο οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου να προωθούνται για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, προβλέπεται να δημιουργηθούν 10 Γωνίες Ανακύκλωσης και Κινητά Πράσινα Σημεία, που ως σημεία δικτύωσης να εξασφαλίζουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού.

Με το «Πράσινο Σημείο» τίθενται οι βάσεις για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, σε εναρμόνιση με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) του Δήμου, που συντάχθηκε το 2015 και περιλαμβάνει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις.

Ακολουθεί δε, το σταθερό προσανατολισμό της Διοίκησης προς την ανάπτυξη ενός ισχυρού μοντέλου κυκλικής οικονομίας, ικανού να καταστήσει την ανακύκλωση τρόπο ζωής, να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και να ενισχύσει τα οικονομικά του Δήμου, ενώ προστίθεται σε μια σειρά έργων, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Την ένταξη στο Interreg του New Environmental Bio-reality» (νέα περιβαλλοντική βιο-πραγματικότητα), «BIOREAL», προϋπολογισμού 419.400,00 ευρώ για το Δήμο Θερμαϊκού, που με την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης σε χώρο στην περιοχή «Τριεθνές» – όρια μεταξύ Επανομής, Μηχανιώνας και Περαίας – αποβλέπει στη μείωση του όγκου των παραγόμενων οικιακών απορριμμάτων.
  • Πιλοτικό πρόγραμμα ξεχωριστής ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών.
  • Ανακύκλωση και αξιοποίηση μεταχειρισμένων ενδυμάτων – υποδημάτων, με την εγκατάσταση 44 κάδων.
  • Επέκταση της διαχείρισης αποβλήτων, πέρα των κλασικών ανακυκλώσιμων υλικών, σε ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μπαταρίες, ορυκτέλαια, μεταχειρισμένα ελαστικά.
  • Αύξηση των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων συσκευασιών από τους 1.237 τόνους το 2014 στους 2.000 τόνους το 2018, με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. να χορηγεί δωρεάν ένα επιπλέον όχημα, επιβραβεύοντας την επίτευξη στόχου.
  • Τακτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, ανέφερε: «Η φιλοσοφία της Διοίκησής μας στρέφεται υπέρ της υλοποίησης έργων με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Κάτι που τεκμηριώνεται άλλωστε από την πορεία μας, την οποία διαμορφώνουν δράσεις μακροπρόθεσμα συμφέρουσες για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Κι αυτό ακριβώς υπόσχεται το «Πράσινο Σημείο», καθώς και άλλα έργα, όπως η αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με τύπου LED, οι βιοκλιματικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημοτικά ακίνητα και τα μεγάλα υδρευτικά και αποχετευτικά έργα, που τόση ανάγκη είχε η περιοχή μας».