ΕΕΘ: Επιδότηση επιχειρήσεων – μελών για συμμετοχή στην 85η ΔΕΘ

Το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για στήριξη των επιχειρήσεων – μελών του, αναλαμβάνει και φέτος πρωτοβουλία και επιδοτεί τη συμμετοχή τους στην 85η ΔΕΘ, παρέχοντας ειδική προνομιακή τιμή που ανέρχεται στα 29 € ανά τ.μ. πλέον ΦΠΑ για εμβαδόν κάλυψης τουλάχιστον 12 τ.μ. ( σύνολο  348 +24% ΦΠΑ) ή πολλαπλάσιων αυτών, στο περίπτερο οκτώ (08) της ΔΕΘ.
Το ποσοστό επιδότησης επί της αρχικής τιμής ανέρχεται στο 75,8%, καθώς η Διοίκηση του ΕΕΘ αντιλαμβανόμενη την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες – μέλη του, έχει αυξήσει φέτος το ύψος της επιδότησης σε σχέση με την προηγούμενη 84η διοργάνωση, όταν η τιμή ανερχόταν στα 32 € ανά τ.μ. πλέον ΦΠΑ.
Πληροφορίες: τηλ. 2310 271488 κ. Π. Καζαντζίδης ,
e-mail:[email protected]