ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

kokkina-daneia

Κατατέθηκε σήμερα η  νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ. Στόχος της ρύθμισης είναι η ελάφρυνση και διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς τράπεζες. Η έκτακτη αυτή διαδικασία  ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών και με παροχή κινήτρων για συμμετοχή των οφειλετών και τραπεζών σε πρόγραμμα ρύθμισης – διαγραφής χρεών.

Η ρύθμιση δίνει σε 180.000 επιχειρήσεις μια «δεύτερη ευκαιρία» για ένα νέο ξεκίνημα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 350.000 υφιστάμενες θέσεις εργασίας να διασώζονται. Η διάσωση και «διατήρηση σε ζωή» χιλιάδων επιχειρήσεων μέσα από τη ρύθμιση των δανειακών τους υποχρεώσεων, θα έχει μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, από την είσπραξη μελλοντικών φόρων αλλά και την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν Μικρές Επιχειρήσεις ή Επαγγελματίες που:

Κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή.

Δεν έχουν παύσει τις εργασίες τους.

Δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα και

Δεν έχουν καταδικαστεί – οι φορείς των επιχειρήσεων ή επαγγελματίες – για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr.

Σχολιάστε