, Δευτέρα
05 Δεκεμβρίου 2022

Βασίλης Φεύγας

Ο Βασίλης Φεύγας είναι γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας στη Νέα Δημοκρατία.