, Σάββατο
04 Φεβρουαρίου 2023

Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι

Με απόφαση του δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το χρονικό διάστημα από 01.12.2022 μέχρι και 31.12.2023.

Αντιδήμαρχοι ορίσθηκαν οι εξής:

 • Μανωλόπουλος Βασίλειος, αρμοδιότητες για θέματα : Μελετών Κατασκευών, Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης υλικώνΔόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πρασίνου & Περιβάλλοντος
 •  Παναγιωτίδης Γαβριήλ, αρμοδιότητες για θέματα : Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής
 • Φουκίδης Απόστολος, αρμοδιότητες για θέματα : Αθλητισμού
 • Αποστολίδου Μαρία, αρμοδιότητες για θέματα : Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, αρμοδιότητες για θέματα : Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου
 • Ζυγανιτίδης Απόστολος, αρμοδιότητες για θέματα : Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Κουσίδης Γεώργιος, αρμοδιότητες για θέματα : Διαχείρισης – Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας
 • Αβραμίδης Μωυσής, αρμοδιότητες για θέματα : Ελλήνων ομογενών & Ιθαγένειας

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίσθηκαν οι εξής:

 • Κεσόγλου Παύλος, σε θέματα Πολιτισμού.
 • Καζαντζίδης Γεώργιος, σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Σουσλόγλου Νικόλαος, σε θέματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Κουσενίδης Αλέξανδρος, σε θέματα Α.μ.Ε.Α.
 • Γυμνόπουλος Κοσμάς, σε θέματα Παιδείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γρούγιος Ηλίας,  σε θέματα Παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Σιδηρόπουλος Σάββας, σε θέματα της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Καρράς Ευστράτιος, σε θέματα των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
 • Παπαδήμας Αναστάσιος, σε εξειδικευμένα θέματα Υγείας.
 • Σεμερτζίδου Αγγελική, σε θέματα Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού.
 • Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου σε θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Ιωαννίδης Εμμανουήλ και Κατζικάς Γεώργιος σε θέματα Αθλητισμού.
 • Κωνσταντίνου Κυριάκος σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου.