, Κυριακή
10 Δεκεμβρίου 2023

Κοινό σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Κομισιόν για την αξιοποίηση των 500 δισ. ευρώ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και Κομισιόν ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συνδράμουν τις Περιφέρειες, ώστε να αξιοποιήσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου ύψους 500 δισ. ευρώ. Το κοινό σχέδιο δράσης ενισχύει τη συνεργασία για τη στήριξη των Περιφερειών στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια Ευρώπη, που θα αντιμετωπίζει όλες τις σύγχρονες προκλήσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, “η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δεσμεύονται για ακόμη πιο στενή συνεργασία στη νέα προγραμματική περίοδο, με στόχο να διασφαλίσουν ότι οι Περιφέρειες της Ευρώπης μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα σημαντικά κονδύλια της ΕΕ, ύψους μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ, καθώς ανακάμπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού και αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, όπως η ενεργειακή κρίση. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρώπης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 500 δισ. ευρώ, που διατίθενται στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. Στόχος μας είναι καμιά ευρωπαϊκή Περιφέρεια να μη μείνει πίσω σε αυτή τη διαδικασία της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Πρέπει η προσπάθεια να είναι κοινή και η μία αρχή να συμπληρώνει την άλλη, συνεργαζόμενες και με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πανδημία απέδειξε ότι είμαστε όλοι ισχυρότεροι όταν λειτουργούμε από κοινού και επίσης ότι η συνοχή είναι ο πυλώνας της Ένωσής μας. Τώρα μοιραζόμαστε όλοι μια τεράστια πρόκληση, μια τεράστια ευθύνη: τη μετατροπή των τεράστιων αυτών κονδυλίων της ΕΕ, σε ευκαιρίες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η ικανότητά μας να φέρουμε πιο κοντά την ΕΕ, με τις κυβερνήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους θα καθορίσει και το αποτέλεσμα: μια πιο συνεκτική, βιώσιμη και ενωμένη Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Κομισιόν ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε ένα κοινό σχέδιο δράσης. Μαζί θέλουμε να ενισχύσουμε τη στήριξη όσων υλοποιούν επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες της ΕΕ, να διασφαλίσουμε την καλή συνεργασία και τον συντονισμό όλων και να προωθήσουμε τη συνοχή ως θεμέλιο λίθο για κάθε πολιτική της ΕΕ”.

Η κ. Ferreira υπογράμμισε ότι “τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης, όσο και τώρα εν μέσω της διαδικασίας ανάκαμψης, η πολιτική συνοχής αποδείχτηκε η ραχοκοκαλιά των μοντέλων ανάπτυξης και αλληλεγγύης της ΕΕ. Όποια κι αν είναι η πρόκληση, από την πράσινη και δίκαιη μετάβαση στην ψηφιακή επανάσταση, από τις δημογραφικές αλλαγές έως την πολιτική για τις αγροτικές περιοχές, η πολιτική συνοχής εξασφαλίζει ότι όλες οι Περιφέρειες ωφελούνται πλήρως, ότι όλες ωφελούνται το ίδιο και καμιά δεν θα μείνει πίσω σε αυτή τη διαδικασία της ανάκαμψης και της ανάπτυξης”.

Η πολιτική συνοχής αποδείχτηκε ένα αποτελεσματικό εργαλείο έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παραμένει το πιο σημαντικό επενδυτικό εργαλείο στην ΕΕ. Η επιτυχής υλοποίηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής στις Περιφέρειες και τους Δήμους της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη.

Το κοινό σχέδιο δράσης καλύπτει πέντε τομείς προτεραιότητας της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Κομισιόν και θέτει στρατηγικούς στόχους για τη νέα προγραμματική περίοδο, η οποία λήγει το 2027.

Οι πέντε προτεραιότητες είναι:

1.Στήριξη των Περιφερειών και των Δήμων που διαχειρίζονται τα κονδύλια της ΕΕ.

2.Προώθηση συνεργιών και αποφυγή αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και άλλων πηγών χρηματοδότησης, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3.Προώθηση της ιδέας της συνοχής ως συνολικής και θεμελιώδους αξίας της ΕΕ.

4.Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

5.Γνωστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της συνοχής στην πράξη.

Κατά την περίοδο 2021 – 2027, τα κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται για την πολιτική συνοχής ανέρχονται σε 392 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την εθνική συγχρηματοδότηση, περίπου μισό τρισεκατομμύριο ευρώ θα είναι διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες και τα κράτη μέλη της ΕΕ.