, Κυριακή
29 Ιανουαρίου 2023

Πολίχνη: Μελέτη για την βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού

Το δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παραλαβής της μελέτης για την βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού στην Πολίχνη.

Σύμφωνα με τον δήμο, στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός των επικίνδυνων σημείων στο οδικό τμήμα της οδού Λεωφόρος Στρατού από την συμβολή της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι την συμβολή της με την οδό Αλκιβιάδου και οι προτάσεις παρεμβάσεων για την άμεση βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Ο εντοπισμός των επικίνδυνων σημείων θα γίνει με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον αριθμό των ατυχημάτων και την ασφάλεια κυκλοφορίας στην οδό για οχήματα και πεζούς.

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κυρίως τα εξής:

  • Το παρόδιο περιβάλλον της οδού, δηλ. τμήματα όπου επιτρέπεται η στάση/στάθμευση και τμήματα που δεν επιτρέπεται η στάση/στάθμευση, τμήματα με φυσικά ή τεχνητά εμπόδια παράπλευρα στα άκρα της οδού, ύπαρξη ή μη ερεισμάτων ή πεζοδρομίων
  • Η διατομή της οδού και η κυκλοφοριακή της ικανότητα. 
  •  Ο κυκλοφοριακός φόρτος και η σύνθεση της κυκλοφορίας. 
  •  Οι διασταυρώσεις της οδού με άλλες οδούς συμβάλλουσες 
  •  Ο γεωμετρικός σχεδιασμός της οδού
  •  Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και ο νυκτερινός φωτισμός.