, Κυριακή
25 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00.

Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης θα είναι η έγκριση του ισολογισμού του οικονομικού έτους 2022

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Η ημερήσια διάταξη της 23ης συνεδρίασης βρίσκεται αναρτημένη εδώ.