, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

Αυξάνεται η δύναμη πυρός της Action Finance Initiative

Με απόφαση του Γιάννη Στουρνάρα δόθηκε στην Action Finance Initiative (AFI) άδεια λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων.

Η Action Finance Initiative ιδρύθηκε το 2014 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία με αποστολή να εισαγάγει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, να καταπολεμήσει τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό και να επαναφέρει τις βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας. Έως τώρα η Action Finance Initiative λειτουργούσε στη βάση του νόμου 3601/2007 και όφειλε να συνεργαστεί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να μπορεί να εκταμιεύει, δανειοδοτεί και χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με δάνειο έως 12.500 ευρώ. Αυτό άλλαξε.

Πλέον η αδειοδότησή της ως ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων οδήγησε στη σύσταση μιας νέας οντότητας, ανώνυμης εταιρείας αυτήν τη φορά, της Action Finance Initiative Ίδρυμα Μικροχρηματοδοτήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία η γαλλική Adie France μετέχει με ποσοστό 3%, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της AFI Θεόδωρος Πετρουλάς με 81% και η ActionAid Hellas με ποσοστό 16%. Εκτός από την αλλαγή της νομικής μορφής, πλέον αυξάνεται και η «δύναμη πυρός» της AFI, καθώς πλέον θα μπορεί να παρέχει μικροπιστώσεις (microfinance) έως 25.000 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL