, Τρίτη
28 Νοεμβρίου 2023

BriQ Properties: Αύξηση 11% στα έσοδα από μισθώματα το α’ εξάμηνο

Βελτιωμένα ήταν τα μεγέθη α’ εξαμήνου της BriQ Properties στο α’ εξάμηνο του 2023, με τα έσοδα από μισθώματα να ενισχύονται κατά 11% και να φθάνουν στο επίπεδο των 4,4 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μίσθωση της επέκτασης του πρώτου κτιρίου Logistics (ΚΑΔ 1), που βρίσκεται στο Logistics Park της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, καθώς και στην ετήσια αναπροσαρμογή των υφιστάμενων μισθωτηρίων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του α’ εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε 3,5 εκατ. έναντι 3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 11%.

Παράλληλα, η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του ομίλου αυξήθηκε σε 142,1 εκατ. έναντι 136,3 εκατ. στις 31/12/2022. Κατά το α’ εξάμηνο του 2023 η εταιρεία πραγματοποίησε 3,4 εκατ. επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε 2,4 εκατ.

Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30/6/2023 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 50% σε κτήρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτήρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 3% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL