, Σάββατο
27 Μαΐου 2023

Coral: Πώληση έξι ακινήτων στην Ireon Realty I έναντι €4,83 εκατ.

Η Coral ΑΕ ανακοίνωσε την πώληση έξι ακινήτων ιδιοκτησίας της στην εταιρεία Ireon Realty I Μονοπρόσωπη ΑΕ (αγοράστρια).

Η Ireon Realty I Μονοπρόσωπη ΑΕ αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ABIN Ακίνητα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ireon Investments Ltd, που εδρεύει στην Κύπρο και αποτελεί 100% θυγατρική της Motor Oil, της οποίας ομοίως αποτελεί 100% θυγατρική και η Coral ΑΕ. Η αξία της ως άνω συναλλαγής, που έλαβε χώρα στις 17/3/2023, ανέρχεται σε 4.830.000 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL