22:09, Παρασκευή
01 Ιουλίου 2022

ΔΕΠΑ: Διαρκής συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο

Ο ρόλος της ΔΕΠΑ στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μόνο το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιήθηκαν ποτέ στη χώρα.

Ωστόσο, η συμβολή της ΔΕΠΑ στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας δεν σταματά εδώ αλλά αναλαμβάνει δράσεις στήριξης που αγκαλιάζουν όλη την κοινωνία, και εστιάζουν κυρίως στους εξής τομείς:

Τον άνθρωπο, με έμφαση στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η ΔΕΠΑ, υπέρμαχος της βιώσιμης ανάπτυξη της αγοράς του μέλλοντος και των νέων, αναλαμβάνει δράσεις για την επαγγελματική απασχόληση φοιτητών και νέων επιστημόνων, την αξιοποίηση και προώθηση της βιομηχανικής και πειραματικής έρευνας σε επιστημονικά πεδία ειδικού ενδιαφέροντος.

Με παρόμοιες υποστηρικτικές δράσεις, με δωρεές και χορηγίες, η ΔΕΠΑ ενισχύει τις τέχνες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό (δωρεές και στήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων και ομάδων), αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Δύναμη Προστασίας για το Περιβάλλον

Πέρα από τις διαχειριστικές περιβαλλοντικές πρακτικές, η ΔΕΠΑ αναπτύσσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με γνώμονα πάντα την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η Αεριοκίνηση, η αξιοποίηση δηλαδή του φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων, με τεράστια οφέλη τόσο από οικονομικής πλευράς – το φυσικό αέριο κοστίζει το 1/3 της τιμής της βενζίνης – όσο και για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΠΑ πρωτοστατεί δρομολογώντας εξελίξεις και συνεργασίες για τη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου όχι μόνο για περισσότερα οχήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. απορριμματοφόρα Δήμων και Κοινοτήτων, ταξί, οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης κ.ά.) αλλά και σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Στο ίδιο πλαίσιο δράσης εντάσσονται και τα νέα πιλοτικά προγράμματα περιφερειακής Αεριοκίνησης οχημάτων, με πρατήρια να λειτουργούν σε Αττική (Ανθούσα και Κηφισιά) και Θεσσαλονίκη στο δήμο Πυλαίας. Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία πρατηρίων στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας, του Ασπροπύργου, του Βόλου, της Λάρισας και Θεσσαλονίκης (δεύτερο πρατήριο σε άλλο δήμο).

Μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη για την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει η ΔΕΠΑ το περιβάλλον, είναι και το πρόγραμμα Ecomobility, οικολογική μετακίνηση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εφήβων που αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών για τις μετακινήσεις στην πόλη, καθώς και στην ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα και καλλιεργεί την περιβαλλοντική ευαισθησία τους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων συνηθειών μετακίνησης. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Προστασίας του πολίτη, καθώς και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ υποστηρίζεται από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς οργανισμούς της χώρας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Στον άξονα «Βιώσιμη Ανάπτυξη» η ΔΕΠΑ έχει να επιδείξει ένα εντυπωσιακό σε εύρος και αξία έργο με πρωτοποριακές, στοχευμένες δράσεις που αποβλέπουν στην οικονομική πρόοδο του σήμερα με ταυτόχρονη προστασία των πόρων για την ανάπτυξη του αύριο. Οι ενέργειες αυτές, που εντάσσονται στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΔΕΠΑ, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοτήτων και ξεπερνούν σε εμβέλεια τα εθνικά μας σύνορα.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθούν ορισμένες από τις πιο πρόσφατες δράσεις:

Οικονομική ενίσχυση επιστημονικών ινστιτούτων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων που προωθούν την Αειφόρο Ανάπτυξη και το σύγχρονο επιχειρείν.

Χορηγίες σε επιστημονικά και επιχειρηματικά συνέδρια, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη.

Υποστήριξη διακρατικών διασκέψεων, κορυφαίου επιπέδου, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κλιματικών, οικονομικών και ενεργειακών προκλήσεων, με νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών που βρίσκονται μπροστά μας.