, Πέμπτη
01 Ιουνίου 2023

Διάκριση για τη Eurobank

Η Eurobank απέσπασε τη διάκριση Best Service Domestic Bank στην Ελλάδα (Βραβείο Bέλτιστης Eξυπηρέτησης από Τράπεζα στην Ελλάδα) για το 2023 για την παροχή υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Trade Finance Survey 2023, που διενήργησε το διεθνούς κύρους περιοδικό Euromoney.

Πρόκειται για μια έμπρακτη επιβράβευση της διαχρονικής δέσμευσης της Εurobank να στηρίζει τις ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις μέσω ενός σύγχρονου ολιστικού πλαισίου καινοτόμων υπηρεσιών που απαντάει στις ανάγκες της αγοράς. Αποτελεί επίσης μία σημαντική αναγνώριση της επιτυχημένης στρατηγικής της, εν μέσω ενός περιβάλλοντος υψηλών απαιτήσεων και ισχυρών προκλήσεων στο διεθνές εμπόριο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL