, Τετάρτη
31 Μαΐου 2023

Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσωσης της Frigoglass

Εγκρίθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Frigoglass και υπερψηφίστηκε από τους μετόχους η συμφωνία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του ομίλου.

Σύμφωνα με όσα επεσήμανε ο πρόεδρος ΔΣ της Frigoglass Χαράλαμπος Δαυίδ, η προκριθείσα λύση για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου με τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του σε εταιρεία υπό τον έλεγχο των ομολογιούχων ήταν η πιο βιώσιμη. Σημειώνεται ότι η Frigoglass είχε ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με την επιτροπή που αποτελείται από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους 260 εκατ. ευρώ λήξεως το 2025, που αποτελούν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των ομολογιών λήξεως 2025, με την υποστήριξη του βασικού έμμεσου μετόχου, Truad Verwaltungs, αναφορικά με τη συναινετική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιρειών που σήμερα ελέγχεται από τη Frigoglass.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL