, Κυριακή
05 Φεβρουαρίου 2023

Ελληνικός Χρυσός: Συνδυάζοντας στην πράξη την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία

Η στρατηγική της ΕΕ για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχει τοποθετήσει στην κορυφή της ατζέντας την ανάπτυξη των ΑΠΕ, τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και την αναζήτηση λύσεων για την επίτευξη των στόχων για την Πράσινη Μετάβαση (EU Green Deal) και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, η ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση που βιώνει ο κόσμος μας τους τελευταίους μήνες, και κυρίως η Ευρώπη, έχει αναδείξει την ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία και ενίσχυση του βιώσιμου και υπεύθυνου εφοδιασμού. Όλα τα παραπάνω είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις ορυκτές πρώτες ύλες, οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο για τις κατασκευές, τη μεταποίηση και τις υποδομές που απαιτούνται για μια πιο πράσινη οικονομία.

Η συμβολή του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου στην πράσινη μετάβαση

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος στηρίζει τη μετάβαση στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Επιπλέον, έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης, καθώς παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και απασχολεί πάνω από 100.000 εργαζόμενους, ενώ όπως επισημαίνεται στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΣΜΕ για το 2021, η συμμετοχή του κλάδου στις εξαγωγές το 2021 έχει αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με το 2020.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της περιοχής εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας που λειτουργεί και αναπτύσσει η εταιρείία Ελληνικός Χρυσός. Συγκεκριμένα, στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 779.000 τόνων χαλκού και 3,8 εκατ. ουγκιών χρυσού που, με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη παραγωγής του μεταλλείου, θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του εφοδιαστικού κενού σε κρίσιμα μέταλλα, όπως είναι ο χαλκός.

Σε έρευνά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει τον χαλκό ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις
τεχνολογίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, προβλέποντας ότι τις επόμενες δύο δεκαετίες η ζήτηση σε χαλκό και σε σπάνιες γαίες αυξάνεται άνω του 40%, 60-70% σε νικέλιο και κοβάλτιο και σχεδόν 90% σε λίθιο. Η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία στην πλήρη της ανάπτυξη θα επιτρέψει στα Μεταλλεία Κασσάνδρας να αναδείξουν το δυναμικό της περιοχής και να καταστήσουν τη χώρα την 3η παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη, μετά τη Σουηδία (260.421 ουγκιές) και τη Φινλανδία (247.560 ουγκιές) με ετήσια παραγωγή 215.000 ουγκιές χρυσού, συνεισφέροντας στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα
της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, στην κατεύθυνση της απεξάρτησης της ΕΕ από τρίτες χώρες.

Προτεραιότητες η κοινωνική ευημερία και η προστασία του περιβάλλοντος

Υπενθυμίζεται πως το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 1,9 δισ. δολαρίων και τη δημιουργία 3.000 μόνιμων και καλά αμειβόμενων άμεσων θέσεων εργασίας, 2 δισ. ευρώ εκτιμώμενα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, περισσότερα από 191 εκατ. ευρώ σε έσοδα από
μεταλλευτικά τέλη που θα κατευθυνθούν στην τοπική κοινωνία, καθώς και επιπρόσθετες επενδύσεις σε τοπικά έργα κοινωνικής υπευθυνότητας ύψους 80 εκατ. δολαρίων που θα επενδυθούν με τρόπο εμπροσθοβαρή με σκοπό να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες και εφαρμόζει
κορυφαίες περιβαλλοντικές πρακτικές, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με σημαντικότερη την τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης, την πλέον σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο διαχείρισης των μεταλλευτικών καταλοίπων που απομένουν από την επεξεργασία του μεταλλεύματος.
Με την εφαρμογή της Ξηρής Απόθεσης, επιτυγχάνεται εντυπωσιακή εξοικονόμηση νερού μέσω της αφύγρανσης των καταλοίπων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα καθοριστικά και στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, λόγω του μειωμένου όγκου προς αποθήκευση, καθώς και στην αύξηση της γεωτεχνικής ασφάλειας.

Τέλος, η εταιρεία προχωράει απρόσκοπτα και το έργο της εξυγίανσης επιβαρυμένων περιοχών από αποθέσεις μεταλλευτικών αποβλήτων προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων έχοντας έως σήμερα επενδύσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ, με στόχο η περιοχή να επιστραφεί συνολικά στην τοπική κοινωνία στην πρότερη φυσική της κατάσταση μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL