, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

Elton: «Πράσινο φως» για μέρισμα 0,114 ευρώ/μετοχή

«Πράσινο φως» για τη διανομή μερίσματος 0,114 ευρώ ανά μετοχή άναψε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Elton.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Μαΐου 2023 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 3.207.622,44 ευρώ, ήτοι 0,12 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2022. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,006 ευρώ ανά μετοχή). Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,006 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,114 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL