, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

Emirates: Δημιουργεί πράσινο fund $200 εκατ.

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία, ανακοινώνει τη δέσμευση 200 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), τα οποία επικεντρώνονται στη μείωση των επιπτώσεων των ορυκτών καυσίμων στις εμπορικές αερομεταφορές.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση αεροπορικής εταιρείας που επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα. Τα κονδύλια θα εκταμιευτούν σε διάστημα τριών ετών, ενώ η Emirates θα επιδιώξει συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς που εξειδικεύονται σε λύσεις προηγμένων τεχνολογιών που αφορούν τα καύσιμα και την ενέργεια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL