, Τρίτη
30 Μαΐου 2023

ΕΤΕ: Κάτω από 5% το ποσοστό του Capital Group

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία The Capital Group Companies, Inc. στις 27/3, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η The Capital Group Companies, Inc. κατήλθε στις 22/3 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, το Capital Group ελέγχει 45.513.357 μετοχές ή το 4,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής. Η Capital Group Companies, Inc. είναι η μητρική εταιρεία των Capital Research and Management Company (CRMC) και Capital Bank & Trust Company (CB&T).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL