, Κυριακή
03 Δεκεμβρίου 2023

Flexopack: Στα 13,17 εκατ. τα EBITDA του ομίλου

Μείωση κερδών κατά 12,16% σε επίπεδο ομίλου και κατά 34,89% σε εταιρικό επίπεδο ανακοίνωσε η Flexopack στα αποτελέσματα α’ εξαμήνου χρήσης 2023.

Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 77,280 εκατ. ευρώ, έναντι 74,908 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 3,17%, και ο εταιρικός σε 56,509 εκατ. ευρώ, έναντι 61,003 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση 7,37%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 13,171 εκατ. ευρώ, έναντι 14,995 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,16%, και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,458 εκατ. ευρώ έναντι 11,454 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,89%.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL