, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

Flexopack: Τα στελέχη που απέκτησαν μετοχές στο πλαίσιο του Stock Option Plan

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), σε επιλεγμένα στελέχη της εταιρείας ανακοίνωσε σήμερα η FLEXOPACK A.E. σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι: 

 (α) ο κ. Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ, 

 (β) η κα. Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 (γ) ο κ. Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 (δ) η κα. Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 (ε) ο κ. Δημήτριος Γκινοσάτης του Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 (στ) ο κ. Σπυρίδων Γκινοσάτης του Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 (ζ) ο κ. Αναστάσιος Λυμπερόπουλος του Ανδρέα, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 (η) ο κ. Παναγιώτης Πελώνης του Διομήδη, Διευθυντής Εργοστασίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 (θ) Ο κ. Γεώργιος Ρούσος του Δημητρίου, Διευθυντής R&D της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 (ι) Ο κ. Δημήτριος Μαντζώρος του Βέργου, Group Commercial Director της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 (ια) Ο κ. Βασίλειος Κύρου του Ηλία, Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας(υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 (ιβ) Ο κ. Αντώνιος Κουμούτσος του Ιωάννη, Group Supply Chain Director της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ.