, Πέμπτη
22 Φεβρουαρίου 2024

Intercontinental International ΑΕΕΑΠ: Στις 27/12 η έκτακτη ΓΣ

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου.

Μοναδικό θέμα η χορήγηση άδειας «για τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας». Πρόκειται για την πώληση 17 ακινήτων στην BriQ Properties.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL