, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

Lamda: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ Αναστάσιος Γιαννίτσης

Η Lamda Development γνωστοποίησε ότι στις 24/5/2023 ο Αναστάσιος Γιαννίτσης, νυν πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με έναρξη ισχύος το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 21/6/2023, σύμφωνα με το δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2023.

Η εταιρεία γνωστοποιεί ότι έχει υποβληθεί πρόταση για πλήρωση της κενωθείσας θέσης μετά την έναρξη ισχύος της παραίτησης από τον Στέφανο Κοτσώλη, νυν μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εσωτερικών εταιρικών διαδικασιών και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL