, Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου 2023

Μουζάκης: Ζημιές στο εργοστάσιο της Καρδίτσας

Η εταιρεία «Ελευθέριος Δ. Μουζάκης» ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο εκκόκκισης βάμβακος και συναφών δραστηριοτήτων, που βρίσκεται στην κοινότητα Πασχαλίτσας του Νομού Καρδίτσας και έχει εκμισθωθεί σε τρίτη μη συνδεδεμένη ανώνυμη εταιρεία, επλήγη λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, οπότε και η εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Θέτουμε υπόψη στο επενδυτικό κοινό πως το εκκοκκιστήριο είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL