, Κυριακή
26 Μαρτίου 2023

Οι στόχοι της Πειραιώς με το βλέμμα στο 2025

Η περίοδος 2023-2025 αποτελεί την τριετία των μεγάλων προκλήσεων για τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία καλείται να επιτύχει επτά κορυφαίους στόχους.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η τράπεζα ξεκινάει τη νέα χρονιά από καλή αφετηρία, καθώς εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2022 (ανακοινώνονται στις 24 Φεβρουαρίου) θα κινηθούν πάνω από τις προβλέψεις. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις πιέσεις που ασκεί η συγκυρία, η Πειραιώς θα έρθει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων, έτσι όπως τους έχει προσδιορίσει ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Ειδικότερα, αναμένεται να παρουσιάσει διπλασιασμό της κερδοφορίας έως το 2025, θα διανείμει μερίσματα ίσως και νωρίτερα από το 2024, ενώ δρομολογεί σταθερά τη μείωση των «κόκκινων» δανείων προς τον στόχο του 3%. Επιπλέον, ο πήχης των χρηματοδοτήσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχει τεθεί στα 27 δισ. ευρώ, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη του asset management, την ψηφιακή τράπεζα και τη συνεχή μείωση του λειτουργικού κόστους.

Κυνηγώντας τα… νούμερα

Μια σειρά από… μαγικούς αριθμούς καθορίζει το πλαίσιο των κινήσεων της διοίκησης Χαντζηνικολάου – Μεγάλου, η οποία έχει αποδείξει ότι καταφέρνει να επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα πριν από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Πιο συγκεκριμένα:

1. Η τράπεζα προσδοκά να επιτύχει διπλασιασμό των κερδών, φτάνοντας το 1,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταθερές μερισματικές αποδόσεις στους μετόχους της.

2. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθούν στα 27 δισ. ευρώ την περίοδο 2022-2025, δηλαδή περίπου 7 δισ. ευρώ ετησίως. Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση, η τράπεζα βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προτιμητέος στρατηγικός σύμβουλος των ελληνικών επιχειρήσεων, κατέχοντας μερίδιο 25% στα εξυπηρετούμενα δάνεια και ενεργές σχέσεις με το 80% των εγχώριων επιχειρήσεων. Η τράπεζα προτίθεται να διοχετεύσει τα μισά επιχειρηματικά δάνεια της περιόδου 2022-2025 στους πλέον υποσχόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση και η ενέργεια, καθώς χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, εξαγωγικό προσανατολισμό, ποιότητα και βιωσιμότητα.

3. Το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων θα μειωθεί στο 3% ή σε 1,2 δισ. ευρώ το 2025, ενώ το απόθεμα εκτιμάται ότι μειώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022 και θα μειωθεί περαιτέρω στο 1,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023. Με βάση τα μεγέθη εννεαμήνου της τράπεζας, εκτιμάται ότι ο στόχος του 3% θα επιτευχθεί άνετα, ακόμη και πριν από το 2025.

4. Η Πειραιώς «τρέχει» με γοργό ρυθμό την ανάπτυξη του asset management στοχεύοντας στον υπερδιπλασιασμό των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Η τράπεζα διαχειρίζεται σήμερα αμοιβαία κεφάλαια 3,5 δισ. ευρώ, ενώ ο πήχης για το 2025 ανεβαίνει στα 9 δισ. ευρώ. Η νέα μονάδα asset management περιλαμβάνει το κομμάτι των αμοιβαίων κεφαλαίων, τη χρηματιστηριακή εταιρεία Πειραιώς ΑΕΠΕΥ που διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στην αγορά και το private banking. Συνολικά, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ και έως το τέλος του 2025 θα έχουν υπερδιπλασιαστεί φτάνοντας τα 15 δισ. ευρώ.

5. Η μείωση του λειτουργικού κόστους τοποθετείται στο 25% έτσι ώστε από τα 900 εκατ. ευρώ το 2021 να έχει υποχωρήσει στα 700 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβλεφθεί η μείωση του αριθμού των εργαζομένων σε 6.100 από σχεδόν 9.000 που είναι σήμερα.

6. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι η καθιέρωση της «ψηφιακής τράπεζας» μέσω της εταιρείας Natech ΑΕ, η οποία θα απευθύνεται τόσο σε Έλληνες πελάτες όσο και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL