, Δευτέρα
17 Ιουνίου 2024

search icon search icon

Πειραιώς: Πώληση του Project Delta, η EBRD απέκτησε το 30%

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, ολοκλήρωσε την πώληση του συνόλου των απαιτήσεών της σε χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο κυρίως από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE), Project Delta, πιστωτικής απαίτησης 0,4 δισ. ευρώ με 0,16 δισ. ευρώ μεικτή λογιστική αξία.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) απέκτησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλήθηκε στην APS funds και σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς. Το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα ανήλθε περίπου στο 34% της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε αφού έλαβε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η συναλλαγή δεν έχει επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως της Πειραιώς Financial Holdings, ενώ έχει μικρή θετική επίδραση (+1 μβ) στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά τις 30 Μαρτίου 2024, από την ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων από το χαρτοφυλάκιο Delta.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.