, Πέμπτη
01 Ιουνίου 2023

Πειραιώς: Στο 59,25% ανέβασε το ποσοστό της στη MIG

Σε συνέχεια της από 9/2/2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ προς τους μετόχους της MIG ΑΕ Συμμετοχών (η «εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings AE, μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί ότι η τελευταία απέκτησε στις 22 Μαρτίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.138.878 μετοχές της εταιρείας, με τιμή απόκτησης 0,2170 ευρώ ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της δημόσιας πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1212% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 556.693.264 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,2535% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL