, Δευτέρα
30 Ιανουαρίου 2023

Σημαντικό το περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο της ΑΝΑΚΕΜ

Η ΑΝΑΚΕΜ είναι το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Βασική προτεραιότητα, στόχος και δράση της είναι η δημιουργία, η διατήρηση και η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία ενός πυκνού δικτύου μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ λειτουργούν σήμερα περισσότερες από 160 μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Από την αρχή της λειτουργίας της έως το πρώτο εξάμηνο του 2022 η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί ποσότητες ΑΕΚΚ που ξεπερνούν τους 7.900.000 τόνους. Παράλληλα με το περιβαλλοντικό έργο της, η ΑΝΑΚΕΜ αναπτύσσει και σειρά κοινωνικών δράσεων, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δράσεις οι οποίες αφορούν το περιβάλλον και ειδικότερα τον καθαρισμό οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, αλλά και πρωτοβουλίες και δράσεις ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας.

Μόνο στη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων η ΑΝΑΚΕΜ προχώρησε στον καθαρισμό παράνομων μπαζότοπων σε πολλές περιοχές υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος στην Κεντρική Μακεδονία, στην Αιτωλοακαρνανία και τις μέρες αυτές στην Κέρκυρα. Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό με πρωτοβουλία και δαπάνες της ΑΝΑΚΕΜ και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς της Περιφέρειας και των δήμων έγιναν οι ακόλουθες επιχειρήσεις καθαρισμού:

• Στον ποταμό Χαβρία, σε σημείο πλησίον της Ορμύλιας Χαλκιδικής, τον Μάιο του 2021 απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ εκατοντάδες τόνοι αποβλήτων που ήταν διάσπαρτοι στα πρανή του ποταμού.
• Παρόμοια επιχείρηση, σε μεγαλύτερη κλίμακα, έγινε έναν μήνα μετά στην περιοχή των Λαχανοκήπων του Δήμου Θεσσαλονίκης και διήρκεσε περίπου μία εβδομάδα.
• Τον Δεκέμβριο 2021, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, η ΑΝΑΚΕΜ προχώρησε στην απομάκρυνση αποβλήτων από δύο περιοχές της Μενεμένης που είχαν μετατραπεί σε παράνομους μπαζότοπους. Παράλληλα, συνεχίστηκαν ανάλογες δράσεις σε συνεργασία με τους Δήμους Δέλτα στην προστατευόμενη περιοχή του Γαλλικού ποταμού και Θέρμης σε περιοχές του Πλαγιαρίου και του Νέου Ρυσίου.
• Τον Μάιο 2022 η ΑΝΑΚΕΜ προχώρησε νστον καθαρισμό τεσσάρων οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία. Πρόκειται για δύο περιοχές στη λίμνη «Λυσιμαχεία» του Αγρινίου, μία στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και άλλη μία στο φαράγγι Κλεισούρας ενταγμένη στο δίκτυο
NATURA 2000.
• Τις μέρες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη ανάλογες εργασίες καθαρισμού σε δύο περιοχές της Κέρκυρας, σε συνεργασία με τους Δήμους Βόρειας Κέρκυρας και Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και τη συμμετοχή της εθελοντικής οργάνωσης «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα».

Συνολικά υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν περισσότεροι από 2.000 τόνοι αποβλήτων. Πέρα από τις καθαρά περιβαλλοντικές δράσεις, η ΑΝΑΚΕΜ έλαβε και εξακολουθεί να λαμβάνει και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Οι συγκεκριμένες δράσεις της ΑΝΑΚΕΜ αφορούσαν την προσφορά συσκευών θεραπείας υψηλής ροής οξυγόνου με τα αναλώσιμα για την αντιμετώπιση των περιστατικών Covid-19 στα Γενικά Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και «Γ. Παπαγεωργίου», καθώς και τη στήριξη προς τους πυρόπληκτους της Εύβοιας, συγκεκριμένα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL