, Πέμπτη
01 Ιουνίου 2023

Trade Estates: Πώς θα αντλήσει κεφάλαια για τη νέα φάση ανάπτυξης

Την πρόθεσή της να εισαγάγει τη θυγατρική ΑΕΕΑΠ, Trade Estates στο ΧΑ το 2023 επανέλαβε την Τετάρτη η διοίκηση του Ομίλου Φουρλή, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η κίνηση αυτή θα εξαρτηθεί από το κλίμα στις αγορές, τον «ανταγωνισμό» των IPOs του κλάδου (καθώς αναμένονται ακόμη δύο εισαγωγές, των Noval και Orilina), την εκλογική αναμέτρηση, καθώς και την πολυαναμενόμενη επενδυτική βαθμίδα. Παρά τις αβεβαιότητες, ωστόσο, τόσο ο πρόεδρος του ομίλου Β. Φουρλής όσο και ο διευθύνουν σύμβουλος Απ. Πεταλάς επανέλαβαν την πρόθεση αυτονόμησης της εταιρείας, ώστε να αποκτήσει διακριτή θέση έναντι των λιανικών δραστηριοτήτων.

Ως γνωστόν, στόχος είναι η μείωση της μετοχικής συμμετοχής του ομίλου κάτω του 50% (έως τότε η ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλήρως στα μεγέθη του ομίλου) αλλά και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας με τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τις λιανικές αλυσίδες του ομίλου να περιορίζονται στο 30%. Ο κ. Φουρλής, δε, ξεκαθάρισε πως η εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ θα γίνει μέσω κλασικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών, χωρίς προηγουμένως να προηγηθεί carve out μετοχών στους μετόχους της Φουρλής, σκέψη που είχε διατυπωθεί κατά τον πρώτο χρόνο ίδρυσης της ΑΕΕΑΠ. Κατά τη διοίκηση του ομίλου, η χαμηλή δανειακή μόχλευση της ΑΕΕΑΠ (33%) της επιτρέπει να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια για ανάπτυξη, καθώς και να αξιοποιήσει τα έσοδα από τη μελλοντική ΑΜΚ και εισαγωγή στο ΧΑ για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL