, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

Viohalco: Διανέμει μεικτό μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση του 2022 αποφάσισε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Viohalco.

Το μεικτό ποσό 0,12 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 30% σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία. Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι η Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, μέσω της τράπεζας ING Belgium.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL