, Τετάρτη
30 Νοεμβρίου 2022

Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη: «Δορυφορικές Εφαρμογές: Από τη Μαύρη Θάλασσα στο Βόρειο Αιγαίο»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ως εταίρος του έργου PONTOS, θα πραγματοποιήσει Ημερίδα για το κοινό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2022, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν στην Παρατήρηση της Γης με τη συμβολή του προγράμματος Copernicus μέσω του έργου PONTOS για τη Μαύρη Θάλασσα και το Βόρειο Αιγαίο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του έργου.

Η Ημερίδα θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την δημόσια διοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα ΜΜΕ και την επιχειρηματική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις θα εστιάσουν στην αυτόματη ανάκτηση δεδομένων Copernicus, στη συσχέτισή τους με εθνικές ή περιφερειακές υποδομές για την απόκτηση και επεξεργασία δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης της Μαύρης Θάλασσας και του γειτονικού περιβάλλοντος (π.χ. στη θάλασσα του Βορείου Αιγαίου) με κοινή προσέγγιση. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση σε στρατηγικές, οι οποίες εφαρμόζονται πιλοτικά σε συγκεκριμένες περιοχές με στόχο να αναδείξουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν (και με δική τους συμμετοχή αν θέλουν) τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του έργου PONTOS.