, Πέμπτη
01 Ιουνίου 2023

Κορoνοϊός – Κομισιόν: Υιοθέτησε μηχανισμό για την ανάκληση πλαστών ή εσφαλμένων ψηφιακών πιστοποιητικών

Με αυτό το μέτρο, όταν ένα πιστοποιητικό Covid ανακληθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, θα εμφανίζεται ως άκυρο και σε άλλα κράτη μέλη

Η Κομισιόν υιοθέτησε μηχανισμό της ΕΕ που επιτρέπει την ανάκληση πλαστών ή εσφαλμένων ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών για την Covid.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής, με αυτό το μέτρο, όταν ένα πιστοποιητικό ανακληθεί σε ένα κράτος μέλος, θα εμφανίζεται ως άκυρο και σε άλλα κράτη μέλη.

Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτύξει συστήματα ανάκλησης σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, το νέο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ θα επιτρέψει την ασφαλή και αποτελεσματική διασυνοριακή ανάκληση μέσω της πύλης της ΕΕ. Αυτή η βελτίωση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο σύστημα του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού για την Covid.