08:13, Πέμπτη
11 Αυγούστου 2022

Δράμα: Συνεργασία στον τουρισμό με γειτονικό δήμο της Βουλγαρίας

Το έργο με τίτλο «CB Water Geopark», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», υλοποιούν από κοινού ο Δήμος Δράμας και ο Δήμος Hadjidimovo της Βουλγαρίας.

Προς τούτο, τον δήμο της γειτονικής χώρας εκπροσώπησαν οι αντιδήμαρχοι Dimitar Bahanov και Ramis Metuchev στην ημερίδα που διοργανώθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας.

«Δράμα και Hadjidimovo διαθέτουμε σπάνιο φυσικό κάλλος και αυτό προβάλλεται με τη συγκεκριμένη δράση. Αναδεικνύουμε τον τουρισμό ως βασικό κρίκο της στρατηγικής αλυσίδας για την ανάπτυξη, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της απασχόλησης», επισήμανε στην παρέμβασή του ο δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL