07:13, Κυριακή
02 Οκτωβρίου 2022

Ενεργειακή φτώχεια SOS

Σήμερα, στον κυκλώνα μιας μεγάλης ενεργειακής κρίσης, πληθωρισμού και αυξήσεως τιμών, αναδεικνύεται εντονότερα το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών. Δηλαδή, της ανεπαρκούς πρόσβασης στην αναγκαία ενέργεια για μια ποιοτική καθημερινή διαβίωση. Είναι ένα ζήτημα που συνδέεται με την πορεία της οικονομίας, των τιμών, των εισοδημάτων, της σχετικής φτώχειας και, βέβαια, της ενεργειακής κτιριακής κατανάλωσης. Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονο με δεδομένο το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα για έναν μεγάλο αριθμό νοικοκυριών και το μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας. Στην ουσία, στη χώρα μας περίπου το 80% των ιδιοκτητών είναι μικρομεσαίοι με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα.

Του ΜΑΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΗ*

Σε έρευνα μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων που διενεργήθηκε από την ΠΟΜΙΔΑ και τη Διεθνή Ένωση Ιδιοκτητών (IUPO), το 65% των Ελλήνων ιδιοκτητών θέλουν να ανακαινίσουν τα ακίνητα παλαιότητάς τους αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Τώρα, το πρόβλημα επεκτείνεται λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών ενέργειας είτε ηλεκτρικού ρεύματος είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, όλων δηλαδή των μέσων ενεργειακής λειτουργίας των ακινήτων. Η θέρμανση, η ψύξη, ο φωτισμός και γενικά η ηλεκτρική και κτιριακή λειτουργία όλων των ακινήτων είναι σε ραγδαία αύξηση κόστους το 2022, ειδικά για την κύρια κατοικία και επαγγελματική στέγη, που σε αυτές στηρίζεται η ομαλή διαβίωση και επιβίωση των πολιτών.

Η ενεργειακή, κτιριακή και ηλεκτρική λειτουργία είναι η αναγκαία συνθήκη της καθημερινής ζωής και η αύξηση του κόστους τους είναι μια ανελαστική δαπάνη που δεν αναβάλλεται. Για αυτό η ενεργειακή φτώχεια εκπέμπει SOS, με ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών, ιδιοκτητών και μισθωτών, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα ενεργειακά κόστη της καθημερινής ζωής και ακινήτων του. Είναι σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, αφού επηρεάζει βαρύτατα την καθημερινή ποιότητα ζωής, κυρίως της μικρομεσαίας τάξης, και στην τελική ρηγματώνει την κοινωνική συνοχή.

Η ΕΕ και η ελληνική Πολιτεία έχουν αντιληφθεί το φαινόμενο, αλλά κλασικά έχουν καθυστερήσει στην πρακτική δράση τους.

Πρέπει να εμβαθύνουν σημαντικά, να δημιουργήσουν μόνιμες διαδικασίες αποτελεσματικής στήριξης σε επίπεδο καθημερινότητας των πολιτών. Ενδεικτικές δράσεις για μια συνεκτική πολιτική στήριξης της ενεργειακής φτώχειας είναι:

  1. Επιδοτήσεις, εθνικά και τοπικά, στην ενεργειακή κατανάλωση (όλων των τύπων), ειδικά σε χαμηλά εισοδήματα, και για ενεργειακή αναβάθμιση και μόνιμη χρήση ΑΠΕ,
  2. φορολογικές μειώσεις, π.χ., ειδικών φόρων κατανάλωσης πετρελαίου ή τελών ηλεκτρικού ρεύματος,
  3. μόνιμα ισχυρά φορολογικά κίνητρα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο για ενεργειακή αναβάθμιση,
  4. δυνατότητες προσωρινών αναβολών πληρωμών λογαριασμών ενέργειας με εγγυήσεις.

Η Ελλάδα επίσης έχει ορισμένες δράσεις, όπως οι πολύπλευρες επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αλλά απαιτείται ένα ευρύτερο ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών.

Η περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, νέα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» και η μείωση της φορολογίας και της ανεργίας είναι ορισμένες παράμετροι. Ενώ βέβαια απαιτούνται και δράσεις σε διακρατικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως κοινές προμήθειες ενέργειας, π.χ., φυσικού αερίου που σαφώς τα πολλά κράτη έχουν ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ. Αναμφίβολα, η ριζική επίλυση του προβλήματος είναι η εξασφάλιση αποτελεσματικού και διευρυμένου διεθνούς ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και μεταφορών και η ορθή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ελληνική οικονομία με τις κατάλληλες μαζικές επενδύσεις.

Είναι ένα δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση, για αυτό η οριστική λύση είναι μακριά. Η αλήθεια είναι ότι «η κρίση φαίνεται μακρά», αλλά οι δράσεις απαιτούνται τώρα, άμεσα.

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO τεχνική εταιρεία «KRAMA PROPERTY» www.kramaproperty.com, μέλος ΔΣ ΠΟΜΙΔΑ, γραμματέας Επικοινωνίας, δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, επικεφαλής ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023, υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL