, Τετάρτη
01 Φεβρουαρίου 2023

Εργασίες συντήρησης στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας – Κυμίνων

Άρχισαν σήμερα Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας – Κυμίνων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας υλοποιεί εργασίες καθαρισμού φρεατίων και συντήρησης οχετών στην επαρχιακή οδό και συγκεκριμένα σε μικρή γέφυρα πριν από τον οικισμό των Κυμίνων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό οχετών ανοίγματος έως τριών μέτρων και φρεατίων, όπως και στον καθαρισμό τάφρου ερείσματος, για την καλύτερη και απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού.