, Παρασκευή
14 Ιουνίου 2024

search icon search icon

ΙΚΥ: 500 υποτροφίες σε υποψηφίους διδάκτορες ΑΕΙ της Ελλάδας- Ποιoυς επιστημονικούς κλάδους αφορά

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά 500 θέσεων που απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι θέσεις θα κατανεμηθούν στους εξής 7 επιστημονικούς κλάδους:

Φυσικές Επιστήμες

Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

Γεωργικές Επιστήμες

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

Θα είναι μέγιστης διάρκειας 16 μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, έως τις 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00 στη διεύθυνση https://ams.iky.gr/ και στη συνέχεια θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο ΙΚΥ τα δικαιολογητικά του ΚΕΦ. Γ, παρ.3 της πρόσκλησης έως τις 9 Απριλίου 2022.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ τηλ.: 210 3726395, 353, 345, 326, 324, 346 και e-mail: [email protected]

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ.: 210 3726366, 376 και e-mail: [email protected]

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.